Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên

Nghị định

1
Decree No. 66/2024/ND-CP dated June 17, 2024 on management of importation of remanufactured goods according to Decree on management of importation of remanufactured goods under the EU-Vietnam Free Trade Agreement and the UK-Vietnam Free Trade Agreement

Ngày ban hành: 16/06/2024

Ngày hiệu lực: 16/06/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Decree No. 86/2024/ND-CP dated July 11, 2024 on providing for amounts and methods of establishing risk provisions and use of provisions for management of risks arising from operations of credit institutions and foreign bank branches and cases in which credit institutions allocate forgivable interest

Ngày ban hành: 10/07/2024

Ngày hiệu lực: 10/07/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Nghị định 91/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 156/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Lâm nghiệp

Ngày ban hành: 17/07/2024

Ngày hiệu lực: 17/07/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Decree No. 69/2024/ND-CP dated June 25, 2024 on electronic identification and authentication

Ngày ban hành: 24/06/2024

Ngày hiệu lực: 30/06/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Nghị định 93/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2013/NĐ-CP quy định về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố

Ngày ban hành: 17/07/2024

Ngày hiệu lực: 31/08/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

6
Dự thảo Nghị định quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Ngày ban hành: 11/07/2024

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Không xác định

7
Decree No. 80/2024/ND-CP dated July 3, 2024 on mechanisms for direct electricity trading between renewable energy generation units and clients who are large electricity consumers

Ngày ban hành: 02/07/2024

Ngày hiệu lực: 02/07/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Decree No. 75/2024/ND-CP dated June 30, 2024 on adjustments to retirement pensions, social insurance allowances and monthly benefits

Ngày ban hành: 29/06/2024

Ngày hiệu lực: 30/06/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Decree No. 84/2024/ND-CP dated July 10, 2024 on pilot decentralization of authority to perform certain state management sectors to Ho Chi Minh City

Ngày ban hành: 09/07/2024

Ngày hiệu lực: 09/07/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Nghị định 87/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý giá

Ngày ban hành: 11/07/2024

Ngày hiệu lực: 11/07/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Nghị định 83/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ đã được sửa đổi theo Nghị định 101/2020/NĐ-CP; Nghị định 10/2016/NĐ-CP quy định về cơ quan thuộc Chính phủ đã được sửa đổi theo Nghị định 47/2019/NĐ-CP và Nghị định 120/2020/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày ban hành: 09/07/2024

Ngày hiệu lực: 31/08/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

12
Nghị định 84/2024/NĐ-CP về thí điểm phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực cho chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 09/07/2024

Ngày hiệu lực: 09/07/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Nghị định 82/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Ngày ban hành: 09/07/2024

Ngày hiệu lực: 09/07/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Ngày ban hành: 30/01/2024

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Không xác định

15
Dự thảo Nghị định quy định về mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và trường hợp tổ chức tín dụng phân bổ lãi phải thu phải thoái

Ngày ban hành: 23/04/2024

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Không xác định

16
Nghị định 81/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 119/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2022-2027

Ngày ban hành: 03/07/2024

Ngày hiệu lực: 03/07/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Decree No. 72/2024/ND-CP dated June 30, 2024 on prescribing value-added tax reduction under Resolution No. 142/2024/QH15

Ngày ban hành: 29/06/2024

Ngày hiệu lực: 30/06/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Dự thảo Nghị định về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước

Ngày ban hành: 02/07/2024

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Không xác định

19
Nghị định 79/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 121/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi tại Nghị định 74/2020/NĐ-CP và 82/2021/NĐ-CP về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

Ngày ban hành: 01/07/2024

Ngày hiệu lực: 01/07/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Nghị định 76/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Ngày ban hành: 30/06/2024

Ngày hiệu lực: 30/06/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Decree No. 73/2024/ND-CP dated June 30, 2024 on prescribing statutory pay rate and bonus policies for officials, public employees and armed forces

Ngày ban hành: 29/06/2024

Ngày hiệu lực: 30/06/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Nghị định 80/2024/NĐ-CP quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa Đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với Khách hàng sử dụng điện lớn

Ngày ban hành: 02/07/2024

Ngày hiệu lực: 02/07/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Decree No. 74/2024/ND-CP dated June 30, 2024 on prescribing statutory minimum wages paid to employees working under employment contracts

Ngày ban hành: 29/06/2024

Ngày hiệu lực: 30/06/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Ngày ban hành: 29/06/2024

Ngày hiệu lực: 30/06/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Decree No. 67/2024/ND-CP dated June 25, 2024 on amendments to Decree No. 76/2020/ND-CP elaborating to eligible entities, procedures and powers to issue, revoke and annul laissez-passers and Decree No. 77/2020/ND-CP prescribing management and use of information in national immigration database; online public services on issuance, management and control of passports of Vietnamese citizens; entry/exit control through automated border control gates

Ngày ban hành: 24/06/2024

Ngày hiệu lực: 08/08/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

26
Nghị định 68/2024/NĐ-CP quy định về chữ ký số chuyên dùng công vụ

Ngày ban hành: 24/06/2024

Ngày hiệu lực: 14/08/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

27
Nghị định 70/2024/NĐ-CP hướng dẫn Luật Căn cước

Ngày ban hành: 24/06/2024

Ngày hiệu lực: 30/06/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Nghị định 67/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 76/2020/NĐ-CP hướng dẫn đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành và Nghị định 77/2020/NĐ-CP quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động

Ngày ban hành: 24/06/2024

Ngày hiệu lực: 08/08/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

29
Nghị định 77/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng đã được sửa đổi theo Nghị định 55/2023/NĐ-CP

Ngày ban hành: 30/06/2024

Ngày hiệu lực: 30/06/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

Ngày ban hành: 23/06/2024

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Không xác định

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây