Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 2.597 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Công văn 871/BHXH-TST năm 2024 hướng dẫn tổ chức hội nghị truyền thông khách hàng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 31/03/2024

Ngày hiệu lực: 31/03/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Circular No. 04/2024/TT-BNNPTNT dated April 01, 2024 on amendments to some Articles of Circulars on quarantine of terrestrial animals and animal products

Ngày ban hành: 31/03/2024

Ngày hiệu lực: 15/05/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Công văn 2338/BNN-KL năm 2024 điều tra xác định hiện trạng rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 31/03/2024

Ngày hiệu lực: 31/03/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quyết định 613/QĐ-UBND năm 2024 điều chỉnh Quyết định 385/QĐ-UBND về công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải và áp dụng tại cấp huyện và Quyết định 387/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ngày ban hành: 31/03/2024

Ngày hiệu lực: 31/03/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Kế hoạch 85/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024

Ngày ban hành: 31/03/2024

Ngày hiệu lực: 31/03/2024

Tình trạng: Không xác định

6
Hướng dẫn 3252/HD-UBND năm 2024 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Đồng Nai

Ngày ban hành: 31/03/2024

Ngày hiệu lực: 31/03/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quyết định 964/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh

Ngày ban hành: 31/03/2024

Ngày hiệu lực: 31/03/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 962/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh

Ngày ban hành: 31/03/2024

Ngày hiệu lực: 31/03/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Thông tư 03/2024/TT-BNNPTNT bãi bỏ quy định tại Thông tư 34/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT và Thông tư 20/2017/TT-BNNPTNT do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 31/03/2024

Ngày hiệu lực: 15/05/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 858/QÐ-BVHTTDL Kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ năm 2024

Ngày ban hành: 31/03/2024

Ngày hiệu lực: 31/03/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Công văn 1327/TCT-CS năm 2024 thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 31/03/2024

Ngày hiệu lực: 31/03/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Công văn 1321/TCT-CS năm 2024 thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 31/03/2024

Ngày hiệu lực: 31/03/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Thông báo 133/TB-VPCP năm 2024 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp với các bộ, cơ quan về dự thảo Quyết định điều chỉnh, bổ sung danh sách các xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/03/2024

Ngày hiệu lực: 31/03/2024

Tình trạng: Không xác định

14
Quyết định 236/QĐ-BNV điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Bộ Nội vụ

Ngày ban hành: 31/03/2024

Ngày hiệu lực: 31/03/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 769/QĐ-BTC năm 2024 công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Bộ Tài chính

Ngày ban hành: 31/03/2024

Ngày hiệu lực: 31/03/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 770/QĐ-BTC năm 2024 công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Bộ Tài chính

Ngày ban hành: 31/03/2024

Ngày hiệu lực: 31/03/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 17/2024/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 31/03/2024

Ngày hiệu lực: 10/04/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 11/2024/QĐ-UBND bổ sung Phụ lục kèm theo Quyết định 26/2018/QĐ-UBND quy định về chủng loại, số lượng máy móc thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bến Tre và Quyết định 23/2020/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày ban hành: 31/03/2024

Ngày hiệu lực: 10/04/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 1103/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt bổ sung danh mục đầu tư thuộc Đề án Phát triển làng nghề trồng hoa Bình Lâm, xã Phước Hoà, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

Ngày ban hành: 31/03/2024

Ngày hiệu lực: 31/03/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 1085/QĐ-UBND năm 2024 quy định về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông Xuân năm 2023-2024 do tỉnh Bình Định ban hành

Ngày ban hành: 31/03/2024

Ngày hiệu lực: 31/03/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Quyết định 12/2024/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin và duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh Bến Tre

Ngày ban hành: 31/03/2024

Ngày hiệu lực: 10/04/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 637/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính có đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày ban hành: 31/03/2024

Ngày hiệu lực: 31/03/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quyết định 272/QĐ-UBND-HC năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ngày ban hành: 31/03/2024

Ngày hiệu lực: 31/03/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 733/QĐ-UBND năm 2024 về Quy chế phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày ban hành: 31/03/2024

Ngày hiệu lực: 31/03/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Kế hoạch 1155/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị quyết 149/NQ-CP Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới do tỉnh Bình Thuận ban hành

Ngày ban hành: 31/03/2024

Ngày hiệu lực: 31/03/2024

Tình trạng: Không xác định

26
Kế hoạch 2199/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị quyết 49/NQ-HĐND biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 31/03/2024

Ngày hiệu lực: 31/03/2024

Tình trạng: Không xác định

27
Kế hoạch 100/KH-UBND thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 do Thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 31/03/2024

Ngày hiệu lực: 31/03/2024

Tình trạng: Không xác định

28
Công văn 2127/VPCP-CN năm 2024 đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định 58/2017/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/03/2024

Ngày hiệu lực: 31/03/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 05/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quy định phát triển, quản lý và khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình kèm theo Quyết định 23/2020/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 31/03/2024

Ngày hiệu lực: 10/04/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 748/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã Thành phố Cần Thơ

Ngày ban hành: 31/03/2024

Ngày hiệu lực: 31/03/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây