Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 1.054 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Decision No. 2148/QD-TCHQ of the Chief of General Department of Customs on promulgation of “regulations on application of risk management in customs procedures for commercial import and export goods”

Ngày ban hành: 30/12/2005

Ngày hiệu lực: 31/12/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Quyết định 2148/2005/QĐ-TCHQ về “Quy chế áp dụng quản lý rủi ro trong quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại” do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2005

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Official Dispatch No. 4995/TCT-PCCS of December 30, 2005, on problems related to the use of invoices

Ngày ban hành: 29/12/2005

Ngày hiệu lực: 29/12/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Công văn số 08/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc giải đáp vướng mắc trong việc thực hiện Luật Xây dựng

Ngày ban hành: 29/12/2005

Ngày hiệu lực: 29/12/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Công văn số 5662/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nghi ngờ C/O mẫu D của lô hàng nhập theo tờ khai số 1513/05/NK/KD/NT ngày 02/07/2005 của Công ty Formosa

Ngày ban hành: 29/12/2005

Ngày hiệu lực: 29/12/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Công văn số 5660/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nơi làm thủ tục hải quan đối với hợp đồng gia công của Công ty nhận gia công cho doanh nghiệp chế xuất

Ngày ban hành: 29/12/2005

Ngày hiệu lực: 29/12/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Công văn số 4999/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về trả lời chính sách thuế

Ngày ban hành: 29/12/2005

Ngày hiệu lực: 29/12/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Công văn số 4995/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc trong việc sử dụng hoá đơn

Ngày ban hành: 29/12/2005

Ngày hiệu lực: 29/12/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Công văn số 4503/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc chế độ tiền lương trong công ty cổ phần

Ngày ban hành: 29/12/2005

Ngày hiệu lực: 29/12/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Công văn số 4505/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc chế độ tiền lương trong công ty cổ phần

Ngày ban hành: 29/12/2005

Ngày hiệu lực: 29/12/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Công văn số 4990/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc thu tiền sử dụng đất đối với gia đình Ông chưa đúng chính sách

Ngày ban hành: 29/12/2005

Ngày hiệu lực: 29/12/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Công văn số 4976/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về vấn đề thuế đối với dịch vụ thực hiện tại nước ngoài

Ngày ban hành: 29/12/2005

Ngày hiệu lực: 29/12/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Decision No. 3188/2005/QD-BTM of December 30, 2005, promulgating amendments and supplements to the regulation on issuance of Vietnams certificate of goods origin - form d to enjoy preferences under the Agreement on Common Effective Preferential Tariff (CEPT) scheme for the establishment of the ASEAN free-trade area (AFTA).

Ngày ban hành: 29/12/2005

Ngày hiệu lực: 20/01/2006

Tình trạng: Hết hiệu lực

14
Quyết định 248/2005/QĐ-UBND về phương thức xác định giá mua, giá bán căn hộ chung cư và chuyển nhượng nền đất ở theo Chỉ thị số 24/2004/CT-UB về đầu tư và xây dựng 30.000 căn hộ chung cư, nền đất dành cho việc tái định cư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban Nhân Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 29/12/2005

Ngày hiệu lực: 08/01/2006

Tình trạng: Hết hiệu lực

15
Quyết định 47/2005/QĐ-BYT về việc gia hạn thời hạn hiệu lực của Thông tư 09/2001/TT-BYT hướng dẫn thực hiện việc xuất, nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm miễn dịch dùng cho người giai đoạn 2001 - 2005 và Thông tư 13/2001/TT-BYT hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế thời kỳ 2001 - 2005 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày ban hành: 29/12/2005

Ngày hiệu lực: 31/12/2005

Tình trạng: Hết hiệu lực

16
Quyết định 3188/2005/QĐ-BTM sửa đổi quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của Việt Nam - mẫu D để hưởng các ưu đãi theo "Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA)" do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Ngày ban hành: 29/12/2005

Ngày hiệu lực: 20/01/2006

Tình trạng: Hết hiệu lực

17
Chỉ thị 24/2005/CT-UBND về công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước và chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 29/12/2005

Ngày hiệu lực: 08/01/2006

Tình trạng: Hết hiệu lực

18
Quyết định 1913/2005/QĐ-NHNN vềChế độ lưu trữ tài liệu kế toán trong ngành Ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 29/12/2005

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 241/2005/QĐ-UB sửa đổi Quy định về việc thực hiện các biện pháp làm giảm bụi trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 29/12/2005

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 247/2005/QĐ-UBND về mức thu phí tham quan Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi do Ủy ban Nhân Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 29/12/2005

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Decision No. 1913/2005/QD-NHNN of December 30, 2005, on the issuance of the archive regime for the accounting documents in banking area

Ngày ban hành: 29/12/2005

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Decision No. 1909/QD-NHNN of December 30, 2005, on the use of several types of bonds by credit institutions in refinancing transactions of the State Bank

Ngày ban hành: 29/12/2005

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quyết định 249/2005/QĐ-UBND về quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác phòng không nhân dân thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban Nhân Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 29/12/2005

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 250/2005/QĐ-UBND bổ sung chức năng tham gia bảo vệ trật tự an toàn du lịch cho Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong thuộc Lực lượng Thanh niên Xung phong do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 29/12/2005

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 67/2005/QĐ-UBND ban hành bảng đơn giá xây dựng nhà ở và vật kiến trúc thông dụng do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Ngày ban hành: 29/12/2005

Ngày hiệu lực: 08/01/2006

Tình trạng: Hết hiệu lực

26
Quyết định 90/2005/QĐ-UBND quy định phương pháp xác định giá đất và giá các loại đất năm 2006 tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 29/12/2005

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 252/QĐ-ĐK năm 2005 hướng dẫn về quản lý, cấp phát và sử dụng phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng dùng cho xe cơ giới trong sản xuất, lắp ráp do Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 29/12/2005

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 90/2005/QĐ-UB quy định phương pháp xác định giá đất năm 2006 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 29/12/2005

Ngày hiệu lực: 31/12/2005

Tình trạng: Hết hiệu lực

29
Circular No. 120/2005/TT-BTC, promulgated by the Ministry of Finance, guiding the implementation of the Government’s Decree No. 142/2005/ND-CP of November 14, 2005, on collection of land rents and water surface rents.

Ngày ban hành: 29/12/2005

Ngày hiệu lực: 14/02/2006

Tình trạng: Hết hiệu lực

30
Quyết định 42/2005/QĐ-BCN về nội dung, trình tự, thủ tục lập và thẩm định quy hoạch phát triển điện lực do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Ngày ban hành: 29/12/2005

Ngày hiệu lực: 14/02/2006

Tình trạng: Hết hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây