Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 91 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Chỉ thị 03/CT-UB-KT năm 1996 về việc tổ chức kiểm tra việc chấp hành chế độ niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết trong dịp Tết nguyên đán Bính Tý do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 31/01/1996

Ngày hiệu lực: 31/01/1996

Tình trạng: Hết hiệu lực

2
Decision No. 69-TTg of January 31, 1996, of the Prime Minister on the establishment of the Vietnam shipbuilding industry corporation

Ngày ban hành: 30/01/1996

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 69-TTg năm 1996 về việc thành lập Tổng công ty Đóng tàu Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/01/1996

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Inter-ministerial circular No. 08-TTLB of January 31, 1996, guiding the collection and use of fines against the administrative violations in cultural and cultural service activities

Ngày ban hành: 30/01/1996

Ngày hiệu lực: 31/01/1996

Tình trạng: Hết hiệu lực

5
Thông tư liên bộ 08-TT/LB 1996 hướng dẫn thu và sử dụng tiền phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá do Bộ tài chính, Bộ Văn hoá - Thông tin ban hành

Ngày ban hành: 30/01/1996

Ngày hiệu lực: 31/01/1996

Tình trạng: Hết hiệu lực

6
Nghị định thư về Hội nghị đường sắt biên giới giữa Bộ Giao thông vận tải nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Đường sắt nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Ngày ban hành: 30/01/1996

Ngày hiệu lực: 30/01/1996

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Chỉ thị 08/CT-UB về tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đầu tư xây dựng năm 1996 của ngành Giáo dục – Đào tạo do tỉnh An Giang ban hành

Ngày ban hành: 29/01/1996

Ngày hiệu lực: 29/01/1996

Tình trạng: Hết hiệu lực

8
Thông tư 01/LĐTBXH-TT-1996 hướng dẫn Quyết định 812/TTg-1995 bổ sung đối tượng hưởng trợ cấp mức lao động dài hạn; trợ cấp thêm đối với người hưu trí cô đơn và công nhân viên chức là quân nhân chuyển ngành về hưu do Bộ Lao động thương binh xã hội ban hành

Ngày ban hành: 29/01/1996

Ngày hiệu lực: 31/12/1995

Tình trạng: Hết hiệu lực

9
Thông tư 02-BKH/DN-1996 hướng dẫn Nghị định 29/CP-1995 về thủ tục đầu tư trực tiếp tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài và của người nước ngoài cư trú lâu dài tại Việt Nam do Bộ kế hoạch và đầu tư ban hành

Ngày ban hành: 29/01/1996

Ngày hiệu lực: 29/01/1996

Tình trạng: Hết hiệu lực

10
Thông tư 01TC/NSNN-1996 hướng dẫn cơ chế và biện pháp điều hành ngân sách năm 1996 do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 29/01/1996

Ngày hiệu lực: 31/12/1995

Tình trạng: Hết hiệu lực

11
Quyết định 67/QĐ-UB năm 1996 về Bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cục Bảo vệ Nguồn lợi Thuỷ sản tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Ngày ban hành: 26/01/1996

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6189-1:1996 về chất lượng nước - Phát hiện và đếm liên cầu phân - Phần 1: Phương pháp tăng sinh trong môi trường cấy lỏng do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng ban hành

Ngày ban hành: 26/01/1996

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Nghị định 05-CP năm 1996 về việc chia các huyện Tứ Lộc, Ninh Thanh, Kim Thi thuộc tỉnh Hải Hưng

Ngày ban hành: 26/01/1996

Ngày hiệu lực: 26/01/1996

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Nghị định 04-CP năm 1996 về việc phê chuẩn điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Ngày ban hành: 26/01/1996

Ngày hiệu lực: 26/01/1996

Tình trạng: Hết hiệu lực

15
Quyết định 286/QĐ-UB-NC năm 1996 về quy chế quản lý, kê khai, báo cáo, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chức, viên chức của thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 26/01/1996

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Chỉ thị 01/GD-ĐT thực hiện Nghị định 87/CP và Chỉ thị 814/TTg về tăng cường quản lý, thiết lập trật tự kỷ cương trong các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng ngành giáo dục do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 25/01/1996

Ngày hiệu lực: 25/01/1996

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Thông tư liên ngành 01/TTLN năm 1996 hướng dẫn xử lý hình sự các hành vi sản xuất, mua bán và đốt pháo nổ do Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Nội vụ - Toà án nhân dân tối cao ban hành

Ngày ban hành: 24/01/1996

Ngày hiệu lực: 24/01/1996

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 86 NN-KHCN/QĐ năm 1996 về tiêu chuẩn "Công trình Thủy lợi - Quy trình thi công và nghiệm thu khớp nối biến dạng" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 24/01/1996

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Thông tư 03TM/XNK-1996 hướng dẫn Quyết định 864/TTg năm 1995 về chính sách mặt hàng và điều hành công tác xuất nhập khẩu năm 1996 do Bộ thương mại ban hành

Ngày ban hành: 24/01/1996

Ngày hiệu lực: 24/01/1996

Tình trạng: Hết hiệu lực

20
Quyết định 260/QĐ-UB-NCVX năm 1996 về việc thành lập Ban Chỉ đạo các khu công nghiệp tập trung của thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 24/01/1996

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Nghị định 3-CP năm 1996 về việc phê chuẩn điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thép Việt Nam

Ngày ban hành: 24/01/1996

Ngày hiệu lực: 24/01/1996

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Decree No. 03-CP of January, 25, 1996, ratifying the statute on the organization and operation of the Vietnam Steel Corporation.

Ngày ban hành: 24/01/1996

Ngày hiệu lực: 24/01/1996

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quyết định 07/TCHQ/KTTT năm 1996 sửa đổi chế độ kế toán thuế xuất nhập khẩu do Bộ tài chính ban hành

Ngày ban hành: 24/01/1996

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Kế hoạch số 02/KSĐT-AN về việc công tác kiểm sát phục vụ nhiệm vụ phòng, chống các tệ nạn xã hội do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Ngày ban hành: 24/01/1996

Ngày hiệu lực: 24/01/1996

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Tiêu chuẩn ngành 14TCN 90:1995 về Công trình thủy lợi - Quy trình thi công và nghiệm thu khớp nối biến dạng

Ngày ban hành: 24/01/1996

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Thông tư 83-TC/TCT-1996 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế doanh thu và lợi tức của các tổ chức và cá nhân nước ngoài tiến hành hoạt động cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hoá, bưu phẩm tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 24/01/1996

Ngày hiệu lực: 31/12/1995

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Nghị định 2-CP năm 1996 về việc phê chuẩn điều lệ tổ chức và hoạt động của tổng công ty hoá chất Việt Nam

Ngày ban hành: 24/01/1996

Ngày hiệu lực: 24/01/1996

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Decree No. 02-CP of January, 25, 1996, ratifying the statute on the organization and operation of the Vietnam National Chemical Corporation.

Ngày ban hành: 24/01/1996

Ngày hiệu lực: 24/01/1996

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Hiệp định về hợp tác kinh tế, khoa học, kỹ thuật, nông nghiệp và thương mại giữa chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nhà nước Ixraen

Ngày ban hành: 23/01/1996

Ngày hiệu lực: 23/01/1996

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Thông tư 01/TT-NH7-1996 hướng dẫn Nghị định 02/CP-1995 quy định về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh thương mại và hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thương mại có điều kiện ở thị trường trong nước đối với hoạt động kinh doanh vàng do Ngân hàng nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 23/01/1996

Ngày hiệu lực: 23/01/1996

Tình trạng: Hết hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây