Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 43 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Thông tư 10-LĐ/TT-1986 hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng và nâng bậc nghề công nhân do Bộ Lao động ban hành

Ngày ban hành: 29/09/1986

Ngày hiệu lực: 14/10/1986

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Nghị định 114-HĐBT năm 1986 về chế độ học bổng và sinh hoạt phí của học sinh các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 28/09/1986

Ngày hiệu lực: 04/09/1986

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 115-HĐBT năm 1986 về chế độ bảo đảm đời sống và học tập của học sinh tại các trường đào tạo do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 28/09/1986

Ngày hiệu lực: 04/09/1986

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Chỉ thị 243-CT về nâng bậc lương năm 1986 đối với cán bộ, viên chức Nhà nước do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 26/09/1986

Ngày hiệu lực: 11/10/1986

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định 801-QĐ năm 1986 về quy phạm phòng cháy, chữa cháy rừng thông, rừng tràm và một số loại rừng dễ cháy khác do Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp ban hành

Ngày ban hành: 25/09/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Công ước về thông báo nhanh trong những trường hợp sự cố hạt nhân

Ngày ban hành: 25/09/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Công ước về trợ giúp trong trường hợp có tai nạn hạt nhân hay sự cố phóng xạ khẩn cấp năm 1986

Ngày ban hành: 25/09/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Thông tư liên tịch 28-TC/KHKT năm 1986 hướng dẫn trích lập và sử dụng quỹ phát triển khoa học - kỹ thuật tập trung do Bộ Tài chính-Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 23/09/1986

Ngày hiệu lực: 23/09/1986

Tình trạng: Hết hiệu lực

9
Thông tư 19-BYT/TT 1986 hướng dẫn triển khai ứng dụng tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh đầy đủ của viên chức ngành Y tế thuộc nhóm 5 và nhóm 0 vào bộ máy tại các đơn vị trực thuộc bộ, các sở y tế tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương và y tế ở các ngành do Bộ y tế ban hành

Ngày ban hành: 23/09/1986

Ngày hiệu lực: 08/10/1986

Tình trạng: Hết hiệu lực

10
Thông tư liên bộ 27-TT/LB năm 1986 hướng dẫn công văn 1986/V5 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về chế độ tem thư của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân do Bộ Nội vụ; Bộ Quốc phòng; Bộ Tài chính; Tổng cục Bưu điện ban hành

Ngày ban hành: 22/09/1986

Ngày hiệu lực: 30/06/1986

Tình trạng: Hết hiệu lực

11
Chỉ thị 24/CT-UB năm 1986 về tăng cường trật tự an toàn giao thông đường thủy do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 18/09/1986

Ngày hiệu lực: 18/09/1986

Tình trạng: Hết hiệu lực

12
Thông tư 36-TT/PC-1986 hướng dẫn công tác thanh tra chấp hành chế độ hợp đồng kinh tế do Trọng tài kinh tế Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 15/09/1986

Ngày hiệu lực: 15/09/1986

Tình trạng: Hết hiệu lực

13
Thông tư 10-TBXH-1986 hướng dẫn Quyết định 219-CT-1986 về bảo đảm chế độ nuôi dưỡng theo định lượng cho thương binh nặng, bệnh binh nặng do Bộ Thương binh và xã hội ban hành

Ngày ban hành: 14/09/1986

Ngày hiệu lực: 29/09/1986

Tình trạng: Hết hiệu lực

14
Thông tư 24-TT/TN-1986 hướng dẫn phân hạng xí nghiệp thuỷ nông do Bộ Thủy lợi ban hành

Ngày ban hành: 14/09/1986

Ngày hiệu lực: 29/09/1986

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 635/QĐ năm 1986 ban hành hai tiêu chuẩn Nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 12/09/1986

Ngày hiệu lực: 30/06/1987

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 108-HĐBT năm 1986 về việc thành lập huyện Ea Kar thuộc tỉnh Đăk Lăk do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 12/09/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Thông tư 26-TC/ĐTXD-1986 hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ xí nghiệp trong xây dựng cơ bản do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 12/09/1986

Ngày hiệu lực: 30/06/1986

Tình trạng: Hết hiệu lực

18
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1521:1986 về đồ hộp quả - chuối nước đường do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 12/09/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 633/QĐ năm 1986 ban hành sáu tiêu chuẩn Nhà nước về Đồ hộp rau do Chủ nhiệm Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 12/09/1986

Ngày hiệu lực: 30/06/1987

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 167:1986 về đồ hộp - bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản

Ngày ban hành: 12/09/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1440:1986 về đồ hộp quả - mận nước đường do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 12/09/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 634/QĐ năm 1986 ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước về đậu hạt do Chủ nhiệm Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 12/09/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4295:1986 về đậu hạt - Phương pháp thử do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 12/09/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 180:1986 về quặng apatit - phương pháp thử do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 12/09/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4296:1986 về quặng apatit - yêu cầu kỹ thuật do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 12/09/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 107/HĐBT năm 1986 về việc đặc cách công nhận chức vụ khoa học trong lĩnh vực khoa học Quân sự do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 10/09/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Chỉ thị 18/BYT/CT năm 1986 về nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong tình hình hiện nay do Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 10/09/1986

Ngày hiệu lực: 25/09/1986

Tình trạng: Hết hiệu lực

28
Quyết định 106/HĐBT năm 1986 điều chỉnh địa giới một số xã của các huyện Krông Pắc, Đắk Nông thuộc tỉnh Đăk Lăk do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 09/09/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Thông tư liên tịch 25-TT/LB năm 1986 hướng dẫn quản lý, cấp phát vốn quản lý và sữa chữa đường thuỷ do Bộ Giao thông vận tải - Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 08/09/1986

Ngày hiệu lực: 08/09/1986

Tình trạng: Hết hiệu lực

30
Quyết định 105-HĐBT năm 1986 về việc thành lập một số xã và thị trấn của huyện Kỳ Anh thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 07/09/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây