Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 1.564 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Quyết định 4435/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2019-2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Ngày ban hành: 30/09/2019

Ngày hiệu lực: 30/09/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Quyết định 2044/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính ban hành mới và bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Hà Nam

Ngày ban hành: 30/09/2019

Ngày hiệu lực: 30/09/2019

Tình trạng: Hết hiệu lực

3
Quyết định 29/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 928/2017/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Lễ Môn do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2019

Ngày hiệu lực: 14/10/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quyết định 36/2019/QĐ-UBND quy định về định mức hoạt động và mức chi đặc thù của Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ngày ban hành: 30/09/2019

Ngày hiệu lực: 10/10/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định 36/2019/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ngày ban hành: 30/09/2019

Ngày hiệu lực: 14/10/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 753/QĐ-UBND năm 2019 quy định về thu phí, lệ phí bằng biên lai tự in trong giải quyết thủ tục hành chính lại Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ngày ban hành: 30/09/2019

Ngày hiệu lực: 30/09/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quyết định 2451/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La Lĩnh vực phòng chống thiên tai

Ngày ban hành: 30/09/2019

Ngày hiệu lực: 30/09/2019

Tình trạng: Hết hiệu lực

8
Quyết định 23/2019/QĐ-UBND về hỗ trợ đầu tư phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ngày ban hành: 30/09/2019

Ngày hiệu lực: 09/10/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 1602/QĐ-BTTTT năm 2019 về Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2018

Ngày ban hành: 30/09/2019

Ngày hiệu lực: 30/09/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Công văn 6277/TCHQ-TXNK năm 2019 về mã số HS hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2019

Ngày hiệu lực: 30/09/2019

Tình trạng: Không xác định

11
Công văn 3957/TCT-KK năm 2019 về hoàn tiền mua nhà thuộc sở hữu nhà nước do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2019

Ngày hiệu lực: 30/09/2019

Tình trạng: Không xác định

12
Công văn 8844/VPCP-QHĐP năm 2019 về phân công các bộ chuẩn bị nội dung phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2019

Ngày hiệu lực: 30/09/2019

Tình trạng: Không xác định

13
Công văn 3684/BHXH-BT năm 2019 về phấn đấu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2019

Ngày hiệu lực: 30/09/2019

Tình trạng: Không xác định

14
Thông tư 40/2019/TT-BCA sửa đổi Thông tư 07/2016/TT-BCA hướng dẫn Luật Căn cước công dân và Nghị định 137/2015/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2019

Ngày hiệu lực: 17/11/2019

Tình trạng: Hết hiệu lực

15
Thông báo 347/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn

Ngày ban hành: 30/09/2019

Ngày hiệu lực: 30/09/2019

Tình trạng: Không xác định

16
Công văn 9447/BGTVT-VT năm 2019 về tiếp tục chấn chỉnh việc ứng dụng khoa học công nghệ trong hỗ trợ kết nối vận tải hành khách theo hợp đồng và xe taxi của Công ty trách nhiệm hữu hạn Grab trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc và thành phố Hà Nội (lần 2) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2019

Ngày hiệu lực: 30/09/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Công văn 75668/CT-TTHT năm 2019 về xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2019

Ngày hiệu lực: 30/09/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Công văn 75674/CT-TTHT năm 2019 về công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2019

Ngày hiệu lực: 30/09/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Công văn 75675/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2019

Ngày hiệu lực: 30/09/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Công văn 75581/CT-TTHT năm 2019 về thuế giá trị gia tăng do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2019

Ngày hiệu lực: 30/09/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Resolution No. 06/2019/NQ-HDTP dated October 01, 2019 guiding on application of a number of regulations of Articles 141,142,143,144,145, 146 and 147 of the Criminal Code and settlement of cases of sexual exploitation and abuse of persons under 18

Ngày ban hành: 30/09/2019

Ngày hiệu lực: 04/11/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Thông báo 156-TB/TW năm 2020 về kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X “về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng” do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2019

Ngày hiệu lực: 30/09/2019

Tình trạng: Không xác định

23
Thông tư 43/2019/TT-BCA quy định về các loại mẫu giấy tờ trong công tác dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2019

Ngày hiệu lực: 14/11/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Kế hoạch 332/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ngày ban hành: 30/09/2019

Ngày hiệu lực: 30/09/2019

Tình trạng: Không xác định

25
Kế hoạch 202/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2019

Ngày hiệu lực: 30/09/2019

Tình trạng: Không xác định

26
Quyết định 3519/QĐ-UBND năm 2019 về Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn Xổ số kiến thiết Bình Định

Ngày ban hành: 30/09/2019

Ngày hiệu lực: 30/09/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 3479/QĐ-UBND năm 2019 quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng thuộc nhà làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và phân cấp thẩm quyền quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 30/09/2019

Ngày hiệu lực: 30/09/2019

Tình trạng: Hết hiệu lực

28
Quyết định 26/2019/QĐ-UBND quy định về mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày ban hành: 30/09/2019

Ngày hiệu lực: 14/10/2019

Tình trạng: Hết hiệu lực

29
Quyết định 25/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang kèm theo Quyết định 02/2017/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 30/09/2019

Ngày hiệu lực: 14/10/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 31/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2019

Ngày hiệu lực: 10/10/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây