Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên

Thông tri

1
Thông tri 40/TTr-MTTW-BTT năm 2024 hướng dẫn thực hiện các quy định về tổ chức, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 25/03/2024

Ngày hiệu lực: 25/03/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Thông tri 25/TTr-MTTW-BTT năm 2017 hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tại xã, phường, thị trấn do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 09/08/2017

Ngày hiệu lực: 09/08/2017

Tình trạng: Hết hiệu lực

3
Thông tri 17-TT/TU về lãnh đạo tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự, ứng phó bão mạnh, kết hợp triều cường, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 do Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 08/08/2017

Ngày hiệu lực: 08/08/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Thông tri 36-TT/TU năm 2020 về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị, giáo dục truyền thống tại Thành phố Hồ Chí Minh do Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 02/08/2020

Ngày hiệu lực: 02/08/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Thông tri 35-TT/TU năm 2020 thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới tại thành phố Hồ Chí Minh do Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 28/07/2020

Ngày hiệu lực: 28/07/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Thông tri 37-TT/TU năm 2020 về tiếp tục lãnh đạo thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh do Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 03/09/2020

Ngày hiệu lực: 03/09/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Thông tri 16-TT/TU năm 2017 về lãnh đạo thực hiện Kết luận 11-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới do Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 10/05/2017

Ngày hiệu lực: 10/05/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Thông tri 08/TT-MTTW-BTT năm 2020 hướng dẫn thực hiện Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 27/07/2020

Ngày hiệu lực: 27/07/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Thông tri 25/TTr-MTTW-BTT năm 2022 hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2021-2025 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 23/05/2022

Ngày hiệu lực: 23/05/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Thông tri 23/TTr-MTTW-BTT năm 2017 hướng dẫn quy trình giám sát và quy trình phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 20/07/2017

Ngày hiệu lực: 20/07/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Thông tri 13/TT-MTTW-BTT năm 2021 về hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 18/01/2021

Ngày hiệu lực: 18/01/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Thông tri 12/TT-MTTW-BTT năm 2021 hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 17/01/2021

Ngày hiệu lực: 17/01/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Thông tri 02/TTr-MTTW-BTT năm 2015 về Quy định và hướng dẫn việc tổ chức tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 11/02/2015

Ngày hiệu lực: 28/02/2015

Tình trạng: Hết hiệu lực

14
Thông tri 10/TTr-MTTW-BTT năm 2016 hướng dẫn thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ban Thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 07/07/2016

Ngày hiệu lực: 07/07/2016

Tình trạng: Hết hiệu lực

15
Thông tri 36/TT-MTTW-BTT năm 2019 về quy định, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 05/05/2019

Ngày hiệu lực: 05/05/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Thông tri 3325-BYT-DC năm 1958 thi hành danh sách thuốc cấm lưu hành và được lưu hành công bố đợt 2 do Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 22/02/2019

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Thông tri 02/2004/TTr-TLĐ hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 21/03/2004

Ngày hiệu lực: 04/04/2004

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Thông tri 58/TTR-TLĐ năm 2004 hướng dẫn đóng và thu đoàn phí công đoàn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 09/05/2004

Ngày hiệu lực: 31/05/2004

Tình trạng: Hết hiệu lực

19
Thông tri 01/TTr-TLĐ năm 2006 hướng dẫn xây dựng Công đoàn cơ sở và Nghiệp đoàn vững mạnh do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 26/10/2006

Ngày hiệu lực: 31/12/2006

Tình trạng: Hết hiệu lực

20
Thông tri 3639-BYT-DC về việc xử lý các thuốc cấm lưu hành và được lưu hành công bố đợt 3 ngày 24 tháng 5 năm 1958 do Bộ y tế ban hành

Ngày ban hành: 22/02/2019

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Thông tri 04-TT/TW năm 1998 tăng cường lãnh đạo công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em do Bộ Chính trị ban hành

Ngày ban hành: 29/07/1998

Ngày hiệu lực: 29/07/1998

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Thông tri 02/TTr-TLĐ năm 2007 hướng dẫn kiểm tra chấm điểm thi đua và khen thưởng chuyên đề về bảo hộ lao động do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 21/10/2007

Ngày hiệu lực: 31/12/2006

Tình trạng: Hết hiệu lực

23
Thông tri 01/TTr-TLĐ năm 2007 hướng dẫn thực hiện quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 13/09/2007

Ngày hiệu lực: 13/09/2007

Tình trạng: Hết hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây