Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 1.520 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Decision No. 366/QD-TTg of March 31, 2012, on approving the national target program on rural clean water and environmental sanitation, phase 2012-2015

Ngày ban hành: 30/03/2012

Ngày hiệu lực: 30/03/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Công văn 2134/VPCP-QHQT về ký Văn kiện hợp nhất Quy tắc trình trường hợp không tuân thủ lên Cấp cao ASEAN vào Nghị định thư của Hiến chương ASEAN về cơ chế giải quyết tranh chấp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/03/2012

Ngày hiệu lực: 30/03/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 366/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/03/2012

Ngày hiệu lực: 30/03/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-BTP-BCA quy định phối hợp bảo vệ cưỡng chế trong thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp - Bộ Công an ban hành

Ngày ban hành: 29/03/2012

Ngày hiệu lực: 14/05/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 7: 2012/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với thiết bị nâng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày ban hành: 29/03/2012

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Thông tư 05/2012/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn lao động đối với thiết bị nâng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Ngày ban hành: 29/03/2012

Ngày hiệu lực: 30/09/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Chương trình 752/CTr-BTTTT-TWĐTN tổng hợp triển khai phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 - 2017

Ngày ban hành: 29/03/2012

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Thông báo 1504/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại hội nghị "Công tác dự báo ngư trường khai thác hải sản" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 29/03/2012

Ngày hiệu lực: 29/03/2012

Tình trạng: Không xác định

9
Circular No. 05/2012/TT-BLDTBXH dated 30 March 2012, on the issuance of the national technical regulation on safe working with lift equipment

Ngày ban hành: 29/03/2012

Ngày hiệu lực: 30/09/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Joint circular No. 02/2012/TTLT-BTP-BGTVT of March 30, 2012, guiding the registration and provision of information about airplane pledging, airplane mortgaging and ship mortgaging

Ngày ban hành: 29/03/2012

Ngày hiệu lực: 14/05/2012

Tình trạng: Hết hiệu lực

11
Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2012 tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý dứt điểm vi phạm về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày ban hành: 29/03/2012

Ngày hiệu lực: 29/03/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Công văn 410/TTg-KTTH về đề án “Thí điểm phương pháp giám định hồ sơ thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo tỷ lệ” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/03/2012

Ngày hiệu lực: 29/03/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Công văn 4224/BTC-KHTC hướng dẫn công tác lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 29/03/2012

Ngày hiệu lực: 29/03/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Công văn 1566/TCHQ-GSQL về hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu phụ Chi Ma do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 29/03/2012

Ngày hiệu lực: 29/03/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Công văn 1129/TCT-HTQT hướng dẫn Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Hồng Kông do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 29/03/2012

Ngày hiệu lực: 29/03/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Công văn 1570/TCHQ-GSQL vướng mắc C/O do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 29/03/2012

Ngày hiệu lực: 29/03/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Công văn 1135/TCT-KK về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 29/03/2012

Ngày hiệu lực: 29/03/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Công văn 409/TTg-KTN về chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/03/2012

Ngày hiệu lực: 29/03/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Công văn 407/TTg-KTN về chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/03/2012

Ngày hiệu lực: 29/03/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Công văn 1592/TCHQ-GSQL trả lời Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 29/03/2012

Ngày hiệu lực: 29/03/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Công văn 2027/CT-TTHT về mất hóa đơn do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 29/03/2012

Ngày hiệu lực: 29/03/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Công văn 1137/TCT-DNL hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 29/03/2012

Ngày hiệu lực: 29/03/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Công văn 1145/BHXH-VP về tổ chức làm việc vào sáng thứ bảy hàng tuần do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 29/03/2012

Ngày hiệu lực: 29/03/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Công văn 1580/TCHQ-GSQL thông báo kết quả xác minh C/O do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 29/03/2012

Ngày hiệu lực: 29/03/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 787/QĐ-BTC năm 2012 về Quy chế đấu thầu thực hiện mua sắm hàng hoá, dịch vụ tư vấn và lựa chọn nhà thầu xây dựng trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 29/03/2012

Ngày hiệu lực: 29/03/2012

Tình trạng: Hết hiệu lực

26
Quyết định 431/QĐ-UBND năm 2012 thành lập Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Ngày ban hành: 29/03/2012

Ngày hiệu lực: 29/03/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 651/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch triển khai chương trình sản xuất 7.000 ha thanh long theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm VietGAP năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ngày ban hành: 29/03/2012

Ngày hiệu lực: 29/03/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 04/2012/QĐ-UBND về Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hoà Bình

Ngày ban hành: 29/03/2012

Ngày hiệu lực: 08/04/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 06/2012/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2011 – 2016

Ngày ban hành: 29/03/2012

Ngày hiệu lực: 08/04/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 791/QĐ-BTC năm 2012 về Quy chế kiểm tra, kiểm toán nội bộ công tác quản lý tài chính, kế toán, tài sản nhà nước, đầu tư xây dựng và đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính

Ngày ban hành: 29/03/2012

Ngày hiệu lực: 29/03/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây