Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 19 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Quyết định 92/QĐ-UB điều chỉnh suất miễn thu để tính thuế lợi tức doanh nghiệp đối với các hoạt động kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 29/04/1987

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Nghị định 71-HĐBT năm 1987 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Đài tiếng nói Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 29/04/1987

Ngày hiệu lực: 29/04/1987

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Nghị định 72-HĐBT năm 1987 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Đài truyền hình Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 29/04/1987

Ngày hiệu lực: 29/04/1987

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Nghị định 70-HĐBT năm 1987 quy định việc bảo vệ an toàn lưới điện cao áp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 29/04/1987

Ngày hiệu lực: 29/04/1987

Tình trạng: Hết hiệu lực

5
Nghị quyết số 814/NQ-HĐNN7 về việc hướng dẫn một số điểm về tổ chức và hoạt động của các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, xã và cấp tương đương do Hội đồng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 27/04/1987

Ngày hiệu lực: 12/05/1987

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 816-QĐ/HĐNN7 năm 1987 về việc cử đồng chí Hồ Ngọc Nhường giữ chức Chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng do Hội đồng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 27/04/1987

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Nghị quyết số 815/NQ-HĐNN7 về việc phê chuẩn Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chỉnh phủ Cộng hoà Ấn Độ do Hội đồng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 27/04/1987

Ngày hiệu lực: 12/05/1987

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Chỉ thị 142-CT công tác phòng, chống lụt, bão năm 1987 do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 24/04/1987

Ngày hiệu lực: 24/04/1987

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 341-BYT/QĐ năm 1987 thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Thày thuốc nhân dân và Thày thuốc ưu tú do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 23/04/1987

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1697:1987 về kén tươi tằm dâu - yêu cầu kỹ thuật

Ngày ban hành: 17/04/1987

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Thông tư 517-TCHQ/PC-1987 hướng dẫn thi hành Quyết định 126-CT và Thông tư 128-CT năm 1987 sửa đổi QĐ 151-HĐBT-1982 về chế độ nhận tiền và hàng do người VN định cư ở nước ngoài gửi về giúp gia đình do Tổng cục hải quan ban hành

Ngày ban hành: 16/04/1987

Ngày hiệu lực: 16/04/1987

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 516-TCHQ/PC năm 1987 ban hành danh mục hàng cấm xuất, nhập khẩu và xuất, nhập khẩu có điều kiện bằng đường phi mậu dịch của Tổng cục trưởng Tổng Cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 16/04/1987

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Thông tư 29-TC/GTBĐ-1987 hướng dẫn Quyết định 318-CT-1986 về thành phần và nhiệm vụ của Hội đồng thanh lý hàng tồn đọng ở các Cảng biển do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 14/04/1987

Ngày hiệu lực: 14/04/1987

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 706-QĐ/PC năm 1987 công bố cảng vũng tầu do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 13/04/1987

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Nghị quyết số 63-HĐBT về việc đẩy mạnh hoạt động du lịch và chấn chỉnh tổ chức quản lý công tác du lịch do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 10/04/1987

Ngày hiệu lực: 25/04/1987

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Thông tư 128-CT-1987 hướng dẫn Quyết định 126-CT-1987 sửa đổi chế độ nhận tiền và hàng do người Việt Nam định cư ở các nước ngoài hệ thống Xã hội chủ nghĩa (gọi tắt là ở nước ngoài) gửi về giúp gia đình do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 09/04/1987

Ngày hiệu lực: 24/04/1987

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 126-CT năm 1987 sửa đổi chế độ nhận tiền và hàng do người Việt Nam định cư ở các nước ngoài hệ thống xã hội chủ nghĩa gửi về giúp gia đình do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 09/04/1987

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Thông tư 14-BYT/TT-1987 hướng dẫn xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân và Thầy thuốc ưu tú do Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 06/04/1987

Ngày hiệu lực: 21/04/1987

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Chỉ thị 13/CT-UB năm 1987 về việc điều chỉnh hệ số trượt giá trong xây dựng cơ bản ở thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 03/04/1987

Ngày hiệu lực: 28/02/1987

Tình trạng: Hết hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây