Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 433 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Hiệp định nông nghiệp

Ngày ban hành: 31/12/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Không xác định

2
Thoả ước Lahay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp 1986

Ngày ban hành: 31/12/1985

Ngày hiệu lực: 31/12/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4167:1985 (ST SEV 1612 - 79) về Điện trở - Thuật ngữ và định nghĩa do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4164:1985 về Kết cấu cách điện của máy điện - Phương pháp xác định nhanh cấp chịu nhiệt do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4145:1985 về Ô tô khách - Thông số và kích thước cơ bản do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1722:1985 về Động cơ Điêzen và động cơ ga - Ống lót xilanh - Yêu cầu kỹ thuật do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1702:1985 về Động cơ ô tô - Vòng găng khí và vòng găng dầu - Yêu cầu kỹ thuật do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4149:1985 về Fero Silic - Yêu cầu chung đối với phân tích hóa học do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4176:1985 về Hệ thống tài liệu thiết kế - Tài liệu sử dụng sản phẩm kỹ thuật dân dụng do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4159:1985 về Rơle dòng điện nhiệt - Yêu cầu kỹ thuật do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4170:1985 (ST SEV 2150 - 80) về Kim loại - Xác định độ cứng theo phương pháp Rocven - Thang N và T do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 316:1985 về máy phát điện đồng bộ có công suất từ 110 đến 1000 kW - Dãy công suất, dãy tốc độ quay và điện áp danh định do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4163:1985 về máy điện cầm tay - Yêu cầu an toàn chung do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 289-HĐBT năm 1985 về việc thành lập huyện Hiệp đức thuộc tỉnh Quảng nam - Đà nẵng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Nghị định 288-HĐBT năm 1985 thi hành pháp lệnh bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1985

Ngày hiệu lực: 14/01/1986

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1482:1985 (ST SEV 773-77) về Ổ lăn - Lắp ghép do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 315:1985 về động cơ điện không đồng bộ ba pha có công suất từ 110 đến 1000 kW - Dãy công suất, dãy tốc độ quay và điện áp danh định do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 183:1985 về công tắc, cầu dao - Dãy dòng điện danh định do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Nghị quyết liên tịch về việc tổ chức động viên nhân dân trồng cây gây rừng, bảo vệ rừng và phát triển kinh tế vườn do Ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam - Bộ Lâm nghiệp ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1985

Ngày hiệu lực: 13/01/1986

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Thông tư liên bộ số 203-TTLB năm 1985 chế độ thù lao hoạt động văn hoá thông tin không chuyên nghiệp trong các hợp tác xã, tập đoàn sản xuất nông nghiệp do Bộ Văn hóa - Nông nghiệp ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1985

Ngày hiệu lực: 31/12/1985

Tình trạng: Hết hiệu lực

21
Thông tư liên bộ 202-TT/LB năm 1985 hướng dẫn thực hiện các chế độ phụ cấp hoạt động văn hoá - nghệ thuật chuyên nghiệp do Bộ Văn hóa-Lao động-Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1985

Ngày hiệu lực: 31/12/1985

Tình trạng: Hết hiệu lực

22
Nghị quyết về việc kéo dài nhiệm kỳ của Quốc hội khoá VII do Quốc hội ban hành

Ngày ban hành: 27/12/1985

Ngày hiệu lực: 11/01/1986

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Nghị quyết về kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1986 do Quốc hội ban hành

Ngày ban hành: 27/12/1985

Ngày hiệu lực: 11/01/1986

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Treaty on National border delineation between the Socialist Republic of Vietnam and the People’s Republic of Kampuchea

Ngày ban hành: 26/12/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Việt Nam và Cam-pu-chia

Ngày ban hành: 26/12/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Thông tư 46-TC/HCVX-1985 quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công nhân, viên chức nhà nước đi công tác ở trong nước do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 25/12/1985

Ngày hiệu lực: 31/12/1985

Tình trạng: Hết hiệu lực

27
Quyết định 284-HĐBT năm 1985 về việc thành lập thị xã Vĩnh An thuộc tỉnh Đồng Nai do Hội Đồng Bộ Trưởng ban hành

Ngày ban hành: 22/12/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 285-HĐBT năm 1985 sửa đổi Nghị quyết 156-HĐBT về cải tiến quản lý công nghiệp quốc doanh do Hội Đồng Bộ Trưởng ban hành

Ngày ban hành: 22/12/1985

Ngày hiệu lực: 31/12/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Chỉ thị 392-CT quán triệt và thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 8 của Ban chấp hành trung ương đảng (khoá v) và Nghị quyết 28 của Bộ chính trị về giá - lương - tiền trong công nghiệp quốc doanh do Hội đồng bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 22/12/1985

Ngày hiệu lực: 22/12/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Nghị quyết số 691-NQ/HĐNN7 về việc phê chuẩn Công ước quốc tế về viễn thông do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 20/12/1985

Ngày hiệu lực: 04/01/1986

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây