Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 2.522 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Nghị định 85/2016/NĐ-CP về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

Ngày ban hành: 30/06/2016

Ngày hiệu lực: 30/06/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Decree No. 111/2016/ND-CP dated July 01, 2016, regulations on conditions for licensing ship building, modification and repair services

Ngày ban hành: 30/06/2016

Ngày hiệu lực: 30/06/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Decree No. 104/2016/ND-CP dated July 01, 2016, on vaccination

Ngày ban hành: 30/06/2016

Ngày hiệu lực: 30/06/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Decree No. 96/2016/ND-CP dated July 01, 2016, providing for security and order conditions for a number of conditional business sectors

Ngày ban hành: 30/06/2016

Ngày hiệu lực: 30/06/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Decree No. 94/2016/ND-CP dated July 1, 2016, detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Statistics Law

Ngày ban hành: 30/06/2016

Ngày hiệu lực: 30/06/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Decree No. 105/2016/ND-CP dated July 01, 2016, on requirements for organizations in charge of inspecting/calibrating/testing measuring instruments, measurement standards

Ngày ban hành: 30/06/2016

Ngày hiệu lực: 30/06/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Kế hoạch 6188/KH-SYT về triển khai hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7 năm 2016 do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2016

Ngày hiệu lực: 30/06/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 1410/QĐ-UBND năm 2016 Quy chế phối hợp giữa Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường với các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và đơn vị khác có liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai do tỉnh Hà Giang ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2016

Ngày hiệu lực: 30/06/2016

Tình trạng: Hết hiệu lực

9
Quyết định 1525/QĐ-BTNMT năm 2016 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2016

Ngày hiệu lực: 30/06/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 2085a/QĐ-BGTVT năm 2016 công bố bổ sung thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

Ngày ban hành: 30/06/2016

Ngày hiệu lực: 30/06/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Chương trình hành động 03/CTHĐ-UBND năm 2016 thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP năm 2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 do tỉnh Thái Bình ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2016

Ngày hiệu lực: 30/06/2016

Tình trạng: Không xác định

12
Nghị định 78/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

Ngày ban hành: 30/06/2016

Ngày hiệu lực: 30/06/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Nghị định 75/2016/NĐ-CP quy định điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV

Ngày ban hành: 30/06/2016

Ngày hiệu lực: 30/06/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Nghị định 59/2016/NĐ-CP Quy định về Chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

Ngày ban hành: 30/06/2016

Ngày hiệu lực: 30/06/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Nghị định 99/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu

Ngày ban hành: 30/06/2016

Ngày hiệu lực: 30/06/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Nghị định 89/2016/NÐ-CP quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế

Ngày ban hành: 30/06/2016

Ngày hiệu lực: 30/06/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Nghị định 104/2016/NĐ-CP quy định về hoạt động tiêm chủng

Ngày ban hành: 30/06/2016

Ngày hiệu lực: 30/06/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Nghị định 90/2016/NÐ-CP quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Ngày ban hành: 30/06/2016

Ngày hiệu lực: 30/06/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Nghị định 61/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

Ngày ban hành: 30/06/2016

Ngày hiệu lực: 30/06/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 2269/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch hỗ trợ kinh phí xây dựng Giao thông nông thôn đối với đường xã, đường trục chính xã thuộc Chương trình Bê tông hóa đường giao thông nông thôn năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ngày ban hành: 30/06/2016

Ngày hiệu lực: 30/06/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Quyết định 18/2016/QĐ-UBND Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày ban hành: 30/06/2016

Ngày hiệu lực: 10/07/2016

Tình trạng: Hết hiệu lực

22
Quyết định 443/QĐ-UBND năm 2016 về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành liên thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ngày ban hành: 30/06/2016

Ngày hiệu lực: 30/06/2016

Tình trạng: Hết hiệu lực

23
Quyết định 28/2016/QĐ-UBND Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 30/06/2016

Ngày hiệu lực: 10/07/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 721/QĐ-TCTHADS năm 2016 thực hiện thí điểm cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự do Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2016

Ngày hiệu lực: 30/06/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 722/QĐ-TCTHADS năm 2016 thực hiện thí điểm cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự do Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2016

Ngày hiệu lực: 30/06/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 214/QĐ-UBND năm 2016 về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2016

Ngày hiệu lực: 30/06/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 1410/QĐ-UBND năm 2016 Quy chế phối hợp giữa Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường với các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và đơn vị khác có liên quan trong việc thực hiện

Ngày ban hành: 30/06/2016

Ngày hiệu lực: 30/06/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 1515/QĐ-UBND năm 2016 về Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh áp dụng quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ủ

Ngày ban hành: 30/06/2016

Ngày hiệu lực: 30/06/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 1986/QĐ-TCHQ năm 2016 về công nhận doanh nghiệp ưu tiên do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2016

Ngày hiệu lực: 30/06/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 1512/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 áp dụng cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên của tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày ban hành: 30/06/2016

Ngày hiệu lực: 30/06/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây