Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Văn bản mới đăng
1
Thông báo 504/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 04/12/2023

Ngày hiệu lực: 04/12/2023

Tình trạng: Không xác định

2
Quyết định 2391/QĐ-BTTTT năm 2023 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VIII do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Ngày ban hành: 04/12/2023

Ngày hiệu lực: 04/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 2392/QĐ-BTTTT năm 2023 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật, Cục Tần số vô tuyến điện do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Ngày ban hành: 04/12/2023

Ngày hiệu lực: 04/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Công văn 10357/QLD-ĐK năm 2023 báo cáo việc thực hiện theo dõi, giám sát, báo cáo phản ứng sau tiêm chủng vắc xin do Cục Quản lý Dược ban hành

Ngày ban hành: 04/12/2023

Ngày hiệu lực: 04/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Công văn 9501/VPCP-TH về Chương trình công tác tháng 12/2023 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 04/12/2023

Ngày hiệu lực: 04/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 3723/QÐ-BVHTTDL năm 2023 về Danh mục thủ tục hành chính cấp địa phương thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình

Ngày ban hành: 04/12/2023

Ngày hiệu lực: 04/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Công văn 5435/TCT-CS năm 2023 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 03/12/2023

Ngày hiệu lực: 03/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Kế hoạch 1500/KH-BYT năm 2023 tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 do Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 03/12/2023

Ngày hiệu lực: 03/12/2023

Tình trạng: Không xác định

9
Công văn 5418/TCT-CS năm 2023 đính chính công văn 4999/TCT-CS do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 03/12/2023

Ngày hiệu lực: 03/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Công văn 5419/TCT-CS năm 2023 đính chính Công văn 4998/TCT-CS do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 03/12/2023

Ngày hiệu lực: 03/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Công văn 5417/TCT-CS năm 2023 về tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 03/12/2023

Ngày hiệu lực: 03/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 603/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày ban hành: 03/12/2023

Ngày hiệu lực: 03/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Kế hoạch 8368/KH-UBND năm 2023 hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024

Ngày ban hành: 03/12/2023

Ngày hiệu lực: 03/12/2023

Tình trạng: Không xác định

14
Kế hoạch 256/KH-UBND năm 2023 về tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng phí” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ngày ban hành: 03/12/2023

Ngày hiệu lực: 03/12/2023

Tình trạng: Không xác định

15
Kế hoạch 289/KH-UBND năm 2023 tổ chức hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3 trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2024

Ngày ban hành: 03/12/2023

Ngày hiệu lực: 03/12/2023

Tình trạng: Không xác định

16
Quyết định 44/2023/QĐ-UBND về Quy định quản lý, vận hành công trình; quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì công trình đối với dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ngày ban hành: 03/12/2023

Ngày hiệu lực: 13/12/2023

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

17
Công văn 9482/VPCP-KSTT năm 2023 về kết quả tái cấu trúc quy trình, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 03/12/2023

Ngày hiệu lực: 03/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Công văn 9479/VPCP-NN năm 2023 về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên và mở rộng ngăn lộ 500kV tại trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 03/12/2023

Ngày hiệu lực: 03/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Công văn 9483/VPCP-KGVX tiếp tục điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2023 tại Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 03/12/2023

Ngày hiệu lực: 03/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Công văn 9486/VPCP-NN năm 2023 về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Hồ Trường Đồng, tỉnh Quảng Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 03/12/2023

Ngày hiệu lực: 03/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Thông báo 502/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 03/12/2023

Ngày hiệu lực: 03/12/2023

Tình trạng: Không xác định

22
Quyết định 25/2023/QĐ-UBND về Bảng giá nhà để tính lệ phí trước bạ, xác định giá trị tài sản là nhà, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 03/12/2023

Ngày hiệu lực: 19/12/2023

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

23
Kế hoạch 288/KH-UBND năm 2023 về kiểm soát, quản lý bền vững dịch, bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2023-2025

Ngày ban hành: 02/12/2023

Ngày hiệu lực: 02/12/2023

Tình trạng: Không xác định

24
Quyết định 24/2023/QĐ-UBND về Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 02/12/2023

Ngày hiệu lực: 14/12/2023

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

25
Quyết định 23/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý và sử dụng Biểu trưng (Logo) tỉnh Lạng Sơn kèm theo Quyết định 10/2014/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 02/12/2023

Ngày hiệu lực: 14/12/2023

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

26
Quyết định 2715/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày ban hành: 01/12/2023

Ngày hiệu lực: 01/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 2005/QĐ-UBND năm 2023 bãi bỏ Quyết định 2296/QĐ-UBND về Quy định mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội sống trong các Cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 01/12/2023

Ngày hiệu lực: 01/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Công văn 9469/VPCP-KTTH năm 2023 chi trả tiền thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 01/12/2023

Ngày hiệu lực: 01/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Thông báo 501/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 01/12/2023

Ngày hiệu lực: 01/12/2023

Tình trạng: Không xác định

30
Quyết định 1516/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt Quy hoạch Thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 01/12/2023

Ngày hiệu lực: 01/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

Văn bản sắp có hiệu lực
1
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 60:2023/BTTTT về Bộ phát đáp ra đa tìm kiếm và cứu nạn hoạt động trong băng tần từ 9 200 MHz đến 9 500 MHz

Ngày ban hành: 23/11/2023

Ngày hiệu lực: 30/06/2026

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

2
Thông tư 14/2023/TT-BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bộ phát đáp ra đa tìm kiếm và cứu nạn hoạt động trong băng tần từ 9 200 MHz đến 9 500 MHz” do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Ngày ban hành: 23/11/2023

Ngày hiệu lực: 30/06/2026

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

3
Circular No. 14/2023/TT-NHNN dated November 20, 2023 on internal control system of non-bank credit institution

Ngày ban hành: 19/11/2023

Ngày hiệu lực: 30/09/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

4
Thông tư 15/2023/TT-BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA - Phần truy nhập vô tuyến” do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Ngày ban hành: 23/11/2023

Ngày hiệu lực: 30/06/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

5
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 55:2023/BTTTT về Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần từ 9 khz đến 25 mhz và thiết bị vòng từ hoạt động trong dải tần từ 9 khz đến 30 mhz

Ngày ban hành: 26/11/2023

Ngày hiệu lực: 30/06/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

6
Thông tư 17/2023/TT-BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần từ 9 kHz đến 25 MHz và thiết bị vòng từ hoạt động trong dải tần từ 9 kHz đến 30 MHz” do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Ngày ban hành: 26/11/2023

Ngày hiệu lực: 30/06/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

7
Quyết định 42/2023/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ngày ban hành: 29/11/2023

Ngày hiệu lực: 30/06/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

8
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 111:2023/BTTTT về Thiết bị trạm lặp thông tin di động E-UTRA FDD - Phần truy nhập vô tuyến

Ngày ban hành: 23/11/2023

Ngày hiệu lực: 30/06/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

9
Thông tư 16/2023/TT-BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm lặp thông tin di động E-UTRA FDD - Phần truy nhập vô tuyến” do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Ngày ban hành: 23/11/2023

Ngày hiệu lực: 30/06/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

10
Law No. 20/2023/QH15 dated June 22, 2023 on Electronic Transactions

Ngày ban hành: 21/06/2023

Ngày hiệu lực: 30/06/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

11
Law No. 17/2023/QH15 dated June 20, 2023 on Cooperatives

Ngày ban hành: 19/06/2023

Ngày hiệu lực: 30/06/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

12
Law No. 16/2023/QH15 dated June 19, 2023 on Prices

Ngày ban hành: 18/06/2023

Ngày hiệu lực: 30/06/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

13
Law No. 19/2023/QH15 dated June 20, 2023 on Protection of Consumers’ Rights

Ngày ban hành: 19/06/2023

Ngày hiệu lực: 30/06/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

14
Law No. 18/2023/QH15 dated June 20, 2023 on Civil Defense

Ngày ban hành: 19/06/2023

Ngày hiệu lực: 30/06/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

15
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 20:2023/BCT về An toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại

Ngày ban hành: 14/11/2023

Ngày hiệu lực: 30/05/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

16
Thông tư 23/2023/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Ngày ban hành: 14/11/2023

Ngày hiệu lực: 30/05/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

17
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 75:2023/BTNMT về Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000

Ngày ban hành: 30/10/2023

Ngày hiệu lực: 30/04/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

18
Thông tư 17/2023/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày ban hành: 30/10/2023

Ngày hiệu lực: 30/04/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

19
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2023/BCA về Phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Ngày ban hành: 29/10/2023

Ngày hiệu lực: 31/03/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

20
Thông tư 56/2023/TT-BCA Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về "Phương tiện Phòng cháy và chữa cháy" do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Ngày ban hành: 29/10/2023

Ngày hiệu lực: 31/03/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

21
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN74:2023/BTNMT về Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:250.000

Ngày ban hành: 28/09/2023

Ngày hiệu lực: 28/03/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

22
Thông tư 11/2023/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:250.000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày ban hành: 28/09/2023

Ngày hiệu lực: 28/03/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

23
Thông tư 34/2023/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 17/2019/TT-BGTVT về khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Ngày ban hành: 29/11/2023

Ngày hiệu lực: 29/02/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

24
Quyết định 2498/QĐ-UBND năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Bình Thuận trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày ban hành: 27/11/2023

Ngày hiệu lực: 31/01/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

25
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 73:2023/BTNMT về Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000

Ngày ban hành: 30/07/2023

Ngày hiệu lực: 30/01/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

26
Thông tư 08/2023/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày ban hành: 30/07/2023

Ngày hiệu lực: 30/01/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

27
Thông tư 25/2023/TT-BCT quy định về số hiệu công chức làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường các cấp do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Ngày ban hành: 29/11/2023

Ngày hiệu lực: 19/01/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

28
Quyết định 2418/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định

Ngày ban hành: 30/11/2023

Ngày hiệu lực: 14/01/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

29
Quyết định 2785/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình

Ngày ban hành: 29/11/2023

Ngày hiệu lực: 14/01/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

30
Thông tư 95/2023/TT-BQP năm 2023 quy định về cải tạo xe cơ giới, xe máy chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng

Ngày ban hành: 28/11/2023

Ngày hiệu lực: 14/01/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

Văn bản sắp hết hiệu lực
1
Nghị quyết 14/2023/NQ-HĐND quy định về hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030

Ngày ban hành: 04/10/2023

Ngày hiệu lực: 14/10/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Nghị quyết 26/2023/NQ-HĐND về Quy định chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2023-2030

Ngày ban hành: 13/07/2023

Ngày hiệu lực: 31/07/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Nghị quyết 41/2023/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023-2030

Ngày ban hành: 13/07/2023

Ngày hiệu lực: 31/07/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Nghị quyết 04/2023/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030

Ngày ban hành: 13/07/2023

Ngày hiệu lực: 31/07/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND quy định về mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030

Ngày ban hành: 13/07/2023

Ngày hiệu lực: 31/07/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND về quy định cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ thực hiện Đề án “Xây dựng đô thị trung tâm huyện Đô Lương đạt tiêu chí đô thị loại IV, làm tiền đề cho huyện Đô Lương thành thị xã trước năm 2030” do tỉnh Nghệ An ban hành

Ngày ban hành: 24/03/2022

Ngày hiệu lực: 04/04/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quyết định 61/2022/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 12/2022/NQ-HĐND quy định nội dung chi và mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2022-2030

Ngày ban hành: 13/11/2022

Ngày hiệu lực: 30/11/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Nghị quyết 15/2022/NQ-HĐND quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày ban hành: 08/12/2022

Ngày hiệu lực: 31/12/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Nghị quyết 43/2022/NQ-HĐND về quy định hỗ trợ áp dụng tiêu chuẩn, công cụ, mô hình, phương pháp quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm, hàng hóa công bố tiêu chuẩn cơ sở, công bố hợp chuẩn và áp dụng truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023-2030

Ngày ban hành: 08/12/2022

Ngày hiệu lực: 31/12/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 28/2022/QĐ-UBND quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030

Ngày ban hành: 15/12/2022

Ngày hiệu lực: 29/12/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 25/2022/QĐ-UBND quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến hết năm 2030

Ngày ban hành: 16/08/2022

Ngày hiệu lực: 31/08/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Nghị quyết 254/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách phát triển rừng trồng nguyên liệu gỗ lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2019-2030

Ngày ban hành: 10/07/2019

Ngày hiệu lực: 31/07/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 01/2022/QĐ-UBND quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030

Ngày ban hành: 17/01/2022

Ngày hiệu lực: 31/01/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Nghị quyết 08/2023/NQ-HĐND về Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai để phát triển kinh tế nông nghiệp tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2028

Ngày ban hành: 11/07/2023

Ngày hiệu lực: 23/07/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Thông tư 32/2022/TT-BGTVT về định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ việc xây dựng kế hoạch chạy tàu an sinh xã hội do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 08/12/2022

Ngày hiệu lực: 31/01/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 51/2023/QĐ-UBND về Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2027

Ngày ban hành: 20/08/2023

Ngày hiệu lực: 04/09/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 07/2023/QĐ-TTg quy định về thí điểm phân cấp thẩm quyền phê duyệt, trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 16/03/2023

Ngày hiệu lực: 16/03/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Circular No. 04/2023/TT-BCT dated February 20, 2023 on prescribing application of import tariff-rate quotas for unmanufactured tobacco and poultry eggs originated from member states of Eurasian Economic Union in 2023 - 2027 period

Ngày ban hành: 19/02/2023

Ngày hiệu lực: 09/04/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Thông tư 04/2023/TT-BCT quy định về áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu, trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu trong giai đoạn 2023-2027 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Ngày ban hành: 19/02/2023

Ngày hiệu lực: 09/04/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Decision No. 2795/QD-BCT dated December 16, 2022 on authorization to receive applications for registered exporter number under generalised system of preferences of Norway and Switzerland

Ngày ban hành: 15/12/2022

Ngày hiệu lực: 31/12/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Nghị quyết 28/2022/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ngày ban hành: 08/12/2022

Ngày hiệu lực: 31/12/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 2795/QĐ-BCT năm 2022 về ủy quyền tiếp nhận đăng ký mã số chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập của Na Uy và Thụy Sỹ do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Ngày ban hành: 15/12/2022

Ngày hiệu lực: 31/12/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Nghị quyết 72/2022/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk do Quốc hội ban hành

Ngày ban hành: 14/11/2022

Ngày hiệu lực: 31/12/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Decree No. 73/2016/ND-CP dated July 01, 2016, on details of implementation of the Law on insurance business and the Law on amendments to certain articles of the Law on insurance business

Ngày ban hành: 30/06/2016

Ngày hiệu lực: 30/06/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 3063/QĐ-UBND năm 2022 về ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện nội dung về quỹ xã hội, quỹ từ thiện do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 08/09/2022

Ngày hiệu lực: 08/09/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Decree No. 09/2023/ND-CP dated March 13, 2023 on specifying implementation of the National Assembly’s Resolution No. 54/2022/QH15 regarding piloting of the model of organization of labor, career orientation and vocational training activities for inmates outside the prison

Ngày ban hành: 12/03/2023

Ngày hiệu lực: 12/03/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Nghị định 09/2023/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 54/2022/QH15 thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam

Ngày ban hành: 12/03/2023

Ngày hiệu lực: 12/03/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Nghị quyết 54/2022/QH15 về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam do Quốc hội ban hành

Ngày ban hành: 15/06/2022

Ngày hiệu lực: 31/08/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Nghị quyết 10/2022/NQ-HĐND quy định việc sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất tại Khu kinh tế Vân Phong và huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Ngày ban hành: 22/09/2022

Ngày hiệu lực: 22/09/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Nghị quyết 24/2022/NQ-HĐND về trình tự, thủ tục thực hiện chuẩn bị thu hồi đất tại Khu kinh tế Vân Phong và huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Ngày ban hành: 14/11/2022

Ngày hiệu lực: 14/11/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng

Đăng kí nhận tin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây