Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên

Văn bản mới đăng

1
Hướng dẫn 2229/HD-BVHTTDL năm 2024 tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Ngày ban hành: 27/05/2024

Ngày hiệu lực: 27/05/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Nghị quyết 81/NQ-CP năm 2024 đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết về giảm thuế giá trị gia tăng do Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 27/05/2024

Ngày hiệu lực: 27/05/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Công văn 2992/BNV-TCBC năm 2024 thực hiện chính sách tinh giản biên chế do Bộ Nội vụ ban hành

Ngày ban hành: 27/05/2024

Ngày hiệu lực: 27/05/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quyết định 1563/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 26/05/2024

Ngày hiệu lực: 05/06/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

5
Quyết định 1564/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 26/05/2024

Ngày hiệu lực: 26/05/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 1097/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tôn giáo Chính phủ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Thuận

Ngày ban hành: 26/05/2024

Ngày hiệu lực: 26/05/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Nghị quyết 80/NQ-CP năm 2024 đề nghị xây dựng Nghị quyết về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất mà đất đó không phải là đất ở do Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 26/05/2024

Ngày hiệu lực: 26/05/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 1408/QÐ-BVHTTDL năm 2024 về Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày ban hành: 26/05/2024

Ngày hiệu lực: 26/05/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 875/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang

Ngày ban hành: 26/05/2024

Ngày hiệu lực: 26/05/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Chỉ thị 6/CT-UBND năm 2024 tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ngày ban hành: 26/05/2024

Ngày hiệu lực: 26/05/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 529/QĐ-UBND năm 2024 công bố quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính mới lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang

Ngày ban hành: 26/05/2024

Ngày hiệu lực: 26/05/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Nghị quyết 79/NQ-CP năm 2024 về Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi Luật Đất đai 31/2024/QH15, Luật Nhà ở 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng 32/2024/QH15 do Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 26/05/2024

Ngày hiệu lực: 26/05/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 26/05/2024

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Không xác định

14
Quyết định 1260/QĐ-BCT năm 2024 phê duyệt khung giá phát điện nhà máy nhiệt điện tua bin khí chu trình hỗn hợp sử dụng khí hóa lỏng do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Ngày ban hành: 26/05/2024

Ngày hiệu lực: 26/05/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 34/2024/QĐ-UBND về Phương pháp xác định chỉ tiêu dân số với nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp và một số công trình có lưu trú khác trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày ban hành: 26/05/2024

Ngày hiệu lực: 09/06/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

Văn bản sắp có hiệu lực

1
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 60:2023/BTTTT về Bộ phát đáp ra đa tìm kiếm và cứu nạn hoạt động trong băng tần từ 9 200 MHz đến 9 500 MHz

Ngày ban hành: 23/11/2023

Ngày hiệu lực: 30/06/2026

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

2
Thông tư 14/2023/TT-BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bộ phát đáp ra đa tìm kiếm và cứu nạn hoạt động trong băng tần từ 9 200 MHz đến 9 500 MHz” do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Ngày ban hành: 23/11/2023

Ngày hiệu lực: 30/06/2026

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

3
Circular No. 24/2024/TT-BTC dated April 17, 2024 on providing guidelines for public sector accounting

Ngày ban hành: 16/04/2024

Ngày hiệu lực: 31/12/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

4
Circular No. 15/2023/TT-NHNN dated December 5, 2023 on credit information-related activities of State Bank of Vietnam

Ngày ban hành: 04/12/2023

Ngày hiệu lực: 31/12/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

5
Law No. 27/2023/QH15 dated December 27, 2023 on Housing

Ngày ban hành: 26/11/2023

Ngày hiệu lực: 31/12/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

6
Law No. 29/2023/QH15 dated November 28, 2023 on Real Estate

Ngày ban hành: 27/11/2023

Ngày hiệu lực: 31/12/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

7
Circular No. 07/2024/TT-BGDDT dated May 02, 2024 on amending Article 7 and replacing Appendix II And Appendix III to Circular No. 13/2021/TT-BGDDT on conditions and procedures for and competence in recognition of degrees awarded by foreign educational institutions for use in Vietnam

Ngày ban hành: 01/05/2024

Ngày hiệu lực: 01/11/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

8
Thông tư 07/2024/TT-BGDĐT sửa đổi Điều 7 và thay thế Phụ lục II, Phụ lục III của Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 01/05/2024

Ngày hiệu lực: 01/11/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

9
Thông tư 03/2024/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 23/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 07/2019/TT-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Ngày ban hành: 14/04/2024

Ngày hiệu lực: 14/10/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

10
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 43:2012/BGTVT/SĐ01:2024 về Trạm dừng nghỉ đường bộ

Ngày ban hành: 04/04/2024

Ngày hiệu lực: 04/10/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

11
Thông tư 09/2024/TT-BGTVT sửa đổi 01:2024 QCVN 43:2012/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm dừng nghỉ đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Ngày ban hành: 04/04/2024

Ngày hiệu lực: 04/10/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

12
Circular No. 06/2024/TT-BGTVT dated March 31, 2024 on National Technical Regulation on Expressway

Ngày ban hành: 30/03/2024

Ngày hiệu lực: 30/09/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

13
National Technical Regulation QCVN 115: 2024/BGTVT for Expressway

Ngày ban hành: 30/03/2024

Ngày hiệu lực: 30/09/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

14
Circular No. 07/2024/TT-BGTVT dated March 31, 2024 on promulgating National Technical Regulation on Road Vehicle Headlamps

Ngày ban hành: 30/03/2024

Ngày hiệu lực: 30/09/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

15
National Technical Regulation QCVN 35:2024/BGTVT for Road vehicle headlamps

Ngày ban hành: 30/03/2024

Ngày hiệu lực: 30/09/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

Văn bản sắp hết hiệu lực

1
Nghị quyết 27/2023/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày ban hành: 06/12/2023

Ngày hiệu lực: 16/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Nghị quyết 15/2023/NQ-HĐND quy định về mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày ban hành: 07/12/2023

Ngày hiệu lực: 31/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Nghị quyết 69/2023/NQ-HĐND quy định về chính sách thực hiện bố trí dân cư các vùng thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2030

Ngày ban hành: 12/12/2023

Ngày hiệu lực: 31/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Nghị quyết 14/2023/NQ-HĐND quy định về hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030

Ngày ban hành: 04/10/2023

Ngày hiệu lực: 14/10/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Nghị quyết 26/2023/NQ-HĐND về Quy định chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2023-2030

Ngày ban hành: 13/07/2023

Ngày hiệu lực: 31/07/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Nghị quyết 41/2023/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023-2030

Ngày ban hành: 13/07/2023

Ngày hiệu lực: 31/07/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Nghị quyết 04/2023/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030

Ngày ban hành: 13/07/2023

Ngày hiệu lực: 31/07/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND quy định về mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030

Ngày ban hành: 13/07/2023

Ngày hiệu lực: 31/07/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND về quy định cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ thực hiện Đề án “Xây dựng đô thị trung tâm huyện Đô Lương đạt tiêu chí đô thị loại IV, làm tiền đề cho huyện Đô Lương thành thị xã trước năm 2030” do tỉnh Nghệ An ban hành

Ngày ban hành: 24/03/2022

Ngày hiệu lực: 04/04/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 61/2022/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 12/2022/NQ-HĐND quy định nội dung chi và mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2022-2030

Ngày ban hành: 13/11/2022

Ngày hiệu lực: 30/11/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Nghị quyết 15/2022/NQ-HĐND quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày ban hành: 08/12/2022

Ngày hiệu lực: 31/12/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Nghị quyết 43/2022/NQ-HĐND về quy định hỗ trợ áp dụng tiêu chuẩn, công cụ, mô hình, phương pháp quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm, hàng hóa công bố tiêu chuẩn cơ sở, công bố hợp chuẩn và áp dụng truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023-2030

Ngày ban hành: 08/12/2022

Ngày hiệu lực: 31/12/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 28/2022/QĐ-UBND quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030

Ngày ban hành: 15/12/2022

Ngày hiệu lực: 29/12/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 25/2022/QĐ-UBND quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến hết năm 2030

Ngày ban hành: 16/08/2022

Ngày hiệu lực: 31/08/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Nghị quyết 254/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách phát triển rừng trồng nguyên liệu gỗ lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2019-2030

Ngày ban hành: 10/07/2019

Ngày hiệu lực: 31/07/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Đăng kí nhận tin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây