Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 41 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Thông tư 1060/THKH năm 1991 hướng dẫn xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước giai đoạn 1991-1995 do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/09/1991

Ngày hiệu lực: 15/10/1991

Tình trạng: Hết hiệu lực

2
Thông tư 54-BTC/TCT năm 1991 về việc thu khoản điều tiết thu nhập bổ sung của cán bộ công nhân viên Việt Nam làm việc tại liên doanh dầu khí Việt - Xô do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/09/1991

Ngày hiệu lực: 31/08/1991

Tình trạng: Hết hiệu lực

3
Thông tư 55-TC/TCT/TT năm 1991 thực hiện các quy định về thuế đối với các Xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên nước ngoài hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng theo Luật đầu tư nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/09/1991

Ngày hiệu lực: 15/10/1991

Tình trạng: Hết hiệu lực

4
Thông tư liên tịch 7-LB/TT năm 1991 hướng dẫn phân loại các hạng nhà, hạng đất và định giá Thuế Nhà, Đất do Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Tổng cục Quản lý ruộng đất - Uỷ ban Vật giá Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 29/09/1991

Ngày hiệu lực: 14/10/1991

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Thông tư 8-LĐTBXH/TT năm 1991 hướng dẫn chế độ nâng bậc lương năm 1991 đối với cán bộ, viên chức Nhà nước do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Ngày ban hành: 27/09/1991

Ngày hiệu lực: 12/10/1991

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Thông tư 53-TC/TCT năm 1991 hướng dẫn thi hành Pháp lệnh của Hội đồng Nhà nước và Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng về Thuế Nhà, Đất do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 27/09/1991

Ngày hiệu lực: 12/10/1991

Tình trạng: Hết hiệu lực

7
Công văn SỐ 1361-TC/TCT của bộ tài chính hướng dẫn thu thuế lợi tức đối với hoạt động bảo hiểm Nhà nước

Ngày ban hành: 26/09/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Công văn về việc thuế đối với các nhà nghỉ công đoàn

Ngày ban hành: 26/09/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 287-HĐBT năm 1991 về chính sách chế độ đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục viên do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 25/09/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Chỉ thị 37/CT-UB năm 1991 về chấn chỉnh công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 23/09/1991

Ngày hiệu lực: 23/09/1991

Tình trạng: Hết hiệu lực

11
Quyết định 895-BYT/QĐ năm 1991 ban hành tiêu chuẩn ngành y tế mới Artemisinin 0,25% (nguyên liệu dược dụng) của Bộ Trưởng Bộ y tế

Ngày ban hành: 23/09/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Công văn số 4271/UB-TM về việc thực hiện Chỉ thị 33/CT-UB của Ủy ban nhân dân thành phố về việc kiểm tra hoạt động ngoại hối do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 23/09/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 281-CT năm 1991 bổ sung đối tượng phong danh hiệu nghệ sĩ do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 20/09/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 391-TC/BH năm 1991 ban hành Quy tắc bảo hiểm tai nạn con người của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 19/09/1991

Ngày hiệu lực: 19/09/1991

Tình trạng: Không xác định

15
Quyết định 290-TĐC/QĐ năm 1991 ban hành bản Quy định về đăng ký sản xuất, sửa chữa và duyệt mẫu phương tiện đo của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng ban hành

Ngày ban hành: 19/09/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Thông tư liên bộ 52-TT/LB năm 1991 sửa đổi chế độ thu phí giao thông đường bộ, đường sông do Bộ Giao thông vận tải; Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 18/09/1991

Ngày hiệu lực: 03/10/1991

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Pháp lệnh Bảo hộ lao động năm 1991 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 18/09/1991

Ngày hiệu lực: 31/12/1991

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 364-LSCN năm 1991 về Điều lệ tạm thời về thiết kế khai thác gỗ, tre, nứa rừng tự nhiên do Bộ trưởng Bộ lâm nghiệp ban hành

Ngày ban hành: 18/09/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh lực lượng cảnh sát nhân dân Việt Nam năm 1991 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 18/09/1991

Ngày hiệu lực: 18/09/1991

Tình trạng: Hết hiệu lực

20
Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh về lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam năm 1991 do Hội Đồng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 18/09/1991

Ngày hiệu lực: 18/09/1991

Tình trạng: Hết hiệu lực

21
Hiệp định thành lập Uỷ ban hỗn hợp hợp tác kinh tế giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Thái Lan

Ngày ban hành: 17/09/1991

Ngày hiệu lực: 17/09/1991

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5501:1991 về Nước uống - Yêu cầu kỹ thuật do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 16/09/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5509:1991 về không khí vùng làm việc - bụi chứa silic - nồng độ tối đa cho phép và đánh giá ô nhiễm bụi do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 16/09/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Chỉ thị 35/CT-UB năm 1991 về quản lý ngoại tệ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 16/09/1991

Ngày hiệu lực: 16/09/1991

Tình trạng: Hết hiệu lực

25
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5503:1991 về thịt bò lạnh đông do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 16/09/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5506:1991 về Thuốc bảo quản gỗ - Yêu cầu chung do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 16/09/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5508:1991 về không khí vùng làm việc vi khí hậu - Giá trị cho phép, phương pháp đo và đánh giá do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 16/09/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5504:1991 (ISO 2446 - 1976) về sữa - phương pháp xác định hàm lượng chất béo (phương pháp thông dụng) do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 16/09/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Thông tư liên bộ 1-TT/LB năm 1991 hướng dẫn chế độ trang phục đối với thanh tra viên thuộc hệ thống Thanh tra Nhà nước do Bộ Tài chính- Thanh tra Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 15/09/1991

Ngày hiệu lực: 15/09/1991

Tình trạng: Hết hiệu lực

30
Nghị định 270-HĐBT năm 1991 Hướng dẫn Pháp lệnh Thuế Nhà, Đất do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 13/09/1991

Ngày hiệu lực: 14/07/1991

Tình trạng: Hết hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây