Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 154 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Chỉ thị 19/CT-UB năm 1998 về tổ chức thực hiện Nghị định 61/1998/NĐ-CP về công tác thanh tra kiểm tra đối với các Doanh nghiệp do Tỉnh Lào Cai ban hành

Ngày ban hành: 30/10/1998

Ngày hiệu lực: 30/10/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

2
Decision No. 211/1998/QD-TTg of October 31, 1998 promulgating the regulation on foreign specialists implementing ODA programs and/or projects in Vietnam

Ngày ban hành: 30/10/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Decree of Government No. 87/1998/ND-CP of October 31, 1998 on the issue, withdrawal and replacement of paper money and metal money

Ngày ban hành: 30/10/1998

Ngày hiệu lực: 14/11/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

4
Thông tư 14/1998/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐ hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 30/10/1998

Ngày hiệu lực: 14/11/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

5
Thông tư 15/1998/TT-BLĐTBXH bổ sung Thông tư 16/LĐTBXH-TT-1996 về việc tuyển lao động do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Ngày ban hành: 30/10/1998

Ngày hiệu lực: 14/11/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

6
Quyết định 1311/1998/QĐ-BTM về Quy chế kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu và Quy chế kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Ngày ban hành: 30/10/1998

Ngày hiệu lực: 14/11/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

7
Quyết định 91/1998/QĐ-UB về ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Ngày ban hành: 30/10/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 211/1998/QĐ-TTg ban hành Quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ở Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 30/10/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Joint Circular No.14/1998/TTLT-BLDTBXH-BYT-TLDLD of October 31,1998, instructing the implementation of labour protection in enterprises and business premises.

Ngày ban hành: 30/10/1998

Ngày hiệu lực: 14/11/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

10
Nghị định 87/1998/NĐ-CP về việc phát hành, thu hồi và thay thế tiền giấy, tiền kim loại

Ngày ban hành: 30/10/1998

Ngày hiệu lực: 14/11/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

11
Chỉ thị 40/CT-UB-TM năm 1998 về việc đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 30/10/1998

Ngày hiệu lực: 30/10/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

12
Nghị quyết số 13/1998/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 1998 do Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/10/1998

Ngày hiệu lực: 13/11/1998

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 1258/1998/QĐ-UB ban hành quy định tạm thời đặt hòm công đức, quản lý sử dụng tiền công đức ở các khu di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ngày ban hành: 29/10/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 5775/1998/QĐ-UB-KT phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích đối với Công ty Quản lý nhà quận Bình Thạnh thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Ch

Ngày ban hành: 28/10/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 6111/1998/QĐ-UB Quy định về việc khám chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện Đà Nẵng và Bảng giá khám chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Ngày ban hành: 28/10/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Thông tư 142/1998/TT-BTC sửa đổi Thông tư 116-TC/ĐT-1994 về việc quản lý, sử dụng 80 triệu NDT thuộc Hiệp định vay ODA của Chính phủ Trung Quốc do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 28/10/1998

Ngày hiệu lực: 12/11/1998

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 5775/1998/QĐ-UB-KT phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích đối với Công ty Quản lý nhà quận Bình Thạnh thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 28/10/1998

Ngày hiệu lực: 28/10/1998

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Thông tư 05/1998/TT-TCBĐ hướng dẫn lập dự toán Công trình xây dựng cơ bản thông tin Bưu điện do Tổng cục Bưu điện ban hành

Ngày ban hành: 28/10/1998

Ngày hiệu lực: 30/06/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

19
Chỉ thị 38/1998/CT-UB-KT thực hiện Thông tư liên tịch 05/1998/TTLT-KHĐT-TP hướng dẫn thủ tục thành lập và đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 27/10/1998

Ngày hiệu lực: 27/10/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

20
Quyết định 1291/1998/QĐ-BTM ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ thưởng xuất khẩu của Bộ trưởng Bộ thương mại

Ngày ban hành: 27/10/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Chỉ thị 39/1998/CT-UB-QLDA thực hiện Quyết định 179/1998/QĐ-BTC về tiền thuê đất, mặt nước, mặt biển áp dụng đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 27/10/1998

Ngày hiệu lực: 27/10/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

22
Quyết định 72/1998/QĐ-BCN thành lập Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn công nghiệp trực thuộc Cục Kiểm tra, Giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Ngày ban hành: 26/10/1998

Ngày hiệu lực: 10/11/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

23
Quyết định 210/1998/QĐ-TTg về việc áp dụng thí điểm một số chính sách phát triển khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài tỉnh Tây Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 26/10/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 209/1998/QĐ-TTg về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Chỉ đạo quy hoạch và xây dựng Thủ đô Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 26/10/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Thông tư 03/1998/TT-BTS hướng dẫn Nghị định 49/1998/NĐ-CP về quản lý hoạt động nghề cá của người và phương tiện nước ngoài trong các vùng biển của Việt Nam do Bộ Thủy sản ban hành

Ngày ban hành: 26/10/1998

Ngày hiệu lực: 10/11/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

26
Decision No. 210/1998/QD-TTg of October 27, 1998 on the experi-mental application of a number of policies on development of Moc Bai border-gate economic area, Tay Ninh province

Ngày ban hành: 26/10/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 208/1998/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện các Luật thuế mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 25/10/1998

Ngày hiệu lực: 25/10/1998

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 1481/1998/QĐ-BTC sửa đổ giá mua tối thiểu tại cửa khẩu để tính thuế nhập khẩu tại bảng giá kèm theo Quyết định 590A/1998/QĐ/BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 25/10/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Thông tư 141/1998/TTLT-BTC-TCHQ hướng dẫn phối hợp trao đổi thông tin dữ liệu về đối tượng nộp thuế do Bộ tài chính-Tổng cục hải quan ban hành

Ngày ban hành: 23/10/1998

Ngày hiệu lực: 07/11/1998

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Thông tư 140/1998/TT-BTC sửa đổi Thông tư 19-TC/TCT-1995 hướng dẫn thi hành Nghị định 193/CP-1994 quy định về lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 23/10/1998

Ngày hiệu lực: 07/11/1998

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây