Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 166 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Thông tư 01/2000/TT-BXD hướng dẫn hình thức quản lý thực hiện dự án đầu tư và xây dựng và đăng ký hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 29/02/2000

Ngày hiệu lực: 15/03/2000

Tình trạng: Hết hiệu lực

2
Circular No. 01/2000/TT-BXD of March 1, 2000, guiding forms of management of investment and construction project execution and registration of construction activities

Ngày ban hành: 29/02/2000

Ngày hiệu lực: 15/03/2000

Tình trạng: Hết hiệu lực

3
Circular No. 18/2000/TT-BTC of March 1, 2000, guiding a number of articles of The Government’s Decree No.73/1999/ND-CP of August 19, 1999 on the incentive financial regime for non-public establishments in the field of education, healthcare, culture and sports

Ngày ban hành: 29/02/2000

Ngày hiệu lực: 31/12/1999

Tình trạng: Hết hiệu lực

4
Công văn về việc thuế nhập khẩu cọc thép

Ngày ban hành: 29/02/2000

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Nghị quyết số 04/2000/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2000 do Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/02/2000

Ngày hiệu lực: 15/03/2000

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Directive No. 05/2000/CT-TTg of March 1, 2000, on strengthening legal assistance work

Ngày ban hành: 29/02/2000

Ngày hiệu lực: 15/03/2000

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quyết định 04/2000/QĐ-BGDĐT về Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường do Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 29/02/2000

Ngày hiệu lực: 15/03/2000

Tình trạng: Hết hiệu lực

8
Thông tư liên tịch 03/2000/TTLT-BYT-BGDĐT hướng dẫn công tác y tế trường học do Bộ Y tế- Bộ Giáo dục đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 29/02/2000

Ngày hiệu lực: 15/03/2000

Tình trạng: Hết hiệu lực

9
Quyết định 02/2000/QĐ-UB bãi bỏ Quyết định 06/1999/QĐ-UB về qui định tạm thời mức đất nông nghiệp giao cho cán bộ, công chức làm kinh tế trang trại do tỉnh Kon Tum ban hành

Ngày ban hành: 29/02/2000

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Công văn về việc xử lý hàng nguyên liệu vật tư nhập khẩu

Ngày ban hành: 29/02/2000

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Thông tư 18/2000/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 73/1999/NĐ-CP về chế độ tài chính khuyến khích đối với các cơ sở ngoài công lập trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 29/02/2000

Ngày hiệu lực: 31/12/1999

Tình trạng: Hết hiệu lực

12
Chỉ thị 05/2000/CT-TTg về tăng cường công tác trợ giúp pháp lý do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/02/2000

Ngày hiệu lực: 15/03/2000

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Công văn số 195/CP-CN về việc bổ sung hợp đồng tư vấn dự án khôi phục cầu quốc lộ 1 giai đoạn 2 vốn vay JBIC do Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2000

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Công văn số 190/CP-QHQT về việc cơ chế nhận hàng trả nợ của phía Lào do Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2000

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Công văn số 684/VPCP-QHQT về việc vay vốn nước ngoài cho các dự án thuộc ngành giao thông do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2000

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Công văn 192/CP-KTTH của Chính phủ về việc xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón

Ngày ban hành: 28/02/2000

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 21/2000/QĐ-UB kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách hành chính Thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2000

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 09/2000/QĐ-BVGCP về giá giới hạn bán lẻ tối đa khí hóa lỏng (LPG) dân dụng do Trưởng ban Ban Vật giá Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2000

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Công văn số 187/CP-QHQT về việc nguồn vốn đầu tư cho Dự án xi măng Tam Điệp do Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2000

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 10/2000/QĐ-HĐQL về Quy chế thẩm định phương án tài chính, phương án trả nợ vốn vay các dự án sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước do Hội đồng Quản lý Quỹ Hỗ trợ phát triển ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2000

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Quyết định 10/2000/QĐ-UB-ĐT điều chỉnh giá nước sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh dịch vụ do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2000

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Chỉ thị 04/2000/CT-UBND về đẩy nhanh việc thực hiện các mục tiêu đến năm 2000 về trẻ em, tổng kết chương trình hành động vì trẻ em Hưng Yên 1991–2000 và xây dựng chương trình hành động vì trẻ em Hưng Yên 2001–2010

Ngày ban hành: 28/02/2000

Ngày hiệu lực: 28/02/2000

Tình trạng: Hết hiệu lực

23
Quyết định 29/2000/QĐ-BTC sửa đổi Quy chế quản lý và xử lý tài sản khi có quyết định tịch thu sung quỹ Nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước kèm theo QĐ 1766/1998/QĐ- BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2000

Ngày hiệu lực: 14/03/2000

Tình trạng: Hết hiệu lực

24
Công văn số 188/CP-QHQT về việc trả nợ Liên bang Nga theo Nghị định thư năm 1996QHQT do Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2000

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Công văn số 184/CP-QHQT về việc phê chuẩn Hiệp định tín dụng với Ngân hàng Phát triển Châu á (ADB) cho dự án "Cải thiện môi trường thành phố Hồ Chí Minh do Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 27/02/2000

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Công văn 734/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc chưa thực hiện Quyết định số 07/2000/QĐ-BTC

Ngày ban hành: 27/02/2000

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Joint circular No.16/2000/TTLT-BTC-BLDTBXH of February 28, 2000, guiding the implementation of financial regimes for Vietnamese laborers and specialists sent abroad to work for a definite time under The Governments Decree No.152/1999/ND-CP of September 20, 1999

Ngày ban hành: 27/02/2000

Ngày hiệu lực: 30/11/1999

Tình trạng: Hết hiệu lực

28
Thông tư liên tịch 16/2000/TTLT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ tài chính đối với người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo Nghị định 152/1999/NĐ-CP do Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Ngày ban hành: 27/02/2000

Ngày hiệu lực: 30/11/1999

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Công văn 763-TCHQ/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc làm thủ tục hải quan đối với ô tô tạm nhập, tái xuất được phép thanh lý, chuyển nhượng

Ngày ban hành: 27/02/2000

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 03/2000/QĐ-BGDĐT sửa đổi Quy chế Thi tốt nghiệp Phổ thông trung học, Trung học chuyên ban và Trung học cơ sở theo Quyết định 15/1998/QĐ-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 27/02/2000

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây