Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...

Kế hoạch khuyến công quốc gia được lập trên cơ sở nào? Việc lựa chọn đề án này phải đáp ứng tiêu chí chung nào?

Thứ tư - 27/09/2023 03:14
Kế hoạch khuyến công quốc gia được lập trên cơ sở nào? Việc lựa chọn đề án này phải đáp ứng tiêu chí chung nào?

Kế hoạch khuyến công quốc gia được lập trên cơ sở nào?

Kế hoạch khuyến công quốc gia được lập trên cơ sở được quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 36/2013/TT-BCT, được sửa đổi bởi khoản 5 và khoản 6 Điều 1 Thông tư 17/2018/TT-BCT, Điều 2 Thông tư 17/2018/TT-BCT như sau:

Trình tự xây dựng kế hoạch khuyến công quốc gia
1. Kế hoạch khuyến công quốc gia được lập trên cơ sở báo cáo đăng ký của các địa phương, đơn vị. Báo cáo đăng ký các đề án khuyến công quốc gia gửi Cục Công Thương địa phương, bao gồm:
a) Kết quả thực hiện công tác khuyến công năm trước; Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch khuyến công của năm hiện tại; Mục tiêu và định hướng công tác khuyến công của năm sau.
b) Danh mục đề án, nhiệm vụ đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia theo Mẫu số 2 của Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Cục Công Thương địa phương rà soát, lựa chọn đề án, nhiệm vụ theo danh mục đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia của các địa phương, đơn vị, Trung tâm Khuyến công quốc gia ở các vùng và bổ sung thêm đề án, nhiệm vụ của Cục Công Thương địa phương để tổng hợp kế hoạch khuyến công quốc gia trình Bộ Công Thương xem xét, tổng hợp chung vào kế hoạch ngân sách nhà nước của Bộ Công Thương gửi Bộ Tài chính tổng hợp theo quy định.
3. Cục Công Thương địa phương thẩm định các đề án, nhiệm vụ khuyến công quốc gia như quy định tại Khoản 2, Điều 8 của Thông tư này cho phù hợp với dự toán kinh phí khuyến công quốc gia được giao của cấp có thẩm quyền, trình Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt kế hoạch khuyến công quốc gia.
4. Căn cứ quyết định phê duyệt kế hoạch khuyến công quốc gia và dự toán thu chi ngân sách hàng năm của Bộ Công Thương, Cục Công Thương địa phương thông báo giao nhiệm vụ khuyến công quốc gia thường xuyên cho các đơn vị để tổ chức thực hiện theo quy định. Sau khi có ý kiến thống nhất phân bổ dự toán ngân sách của Bộ Tài chính, Cục Công Thương địa phương thông báo giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia cho các địa phương, đơn vị có đề án để ký hợp đồng, triển khai thực hiện.

Như vậy, theo quy định trên thì kế hoạch khuyến công quốc gia được lập trên cơ sở báo cáo đăng ký của các địa phương, đơn vị.

Kế hoạch khuyến công quốc gia được lập trên cơ sở nào? (Hình từ Internet)

Việc lựa chọn đề án khuyến công quốc gia phải đáp ứng tiêu chí chung nào?

Việc lựa chọn đề án khuyến công quốc gia phải đáp ứng tiêu chí chung được quy định khoản 1 Điều 7 Thông tư 36/2013/TT-BCT, được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 1 Thông tư 17/2018/TT-BCT như sau:

Tiêu chí chung và tiêu chí ưu tiên lựa chọn đề án, nhiệm vụ
1. Tiêu chí chung
a) Phù hợp với nguyên tắc lập đề án theo quy định tại Điều 4 Thông tư này;
b) Nội dung hoạt động khuyến công có tác động khuyến khích, thúc đẩy sự phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên phạm vi quốc gia, vùng, địa phương;
c) Phù hợp với mức hỗ trợ kinh phí khuyến công quốc gia theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương;
d) Đơn vị thực hiện đề án không vi phạm hợp đồng khuyến công quốc gia trong 02 năm gần nhất.
2. Tiêu chí ưu tiên
a) Ưu tiên lựa chọn các đề án điểm; đề án có ngành nghề, địa bàn ưu tiên theo quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn về khuyến công;
b) Trường hợp các đề án triển khai trên địa bàn có điều kiện như nhau, ngành nghề như nhau thì ưu tiên lựa chọn đề án của đơn vị có kinh nghiệm, năng lực tổ chức thực hiện tốt hơn.

Như vậy, theo quy định trên thì việc lựa chọn đề án khuyến công quốc gia phải đáp ứng tiêu chí chung sau:

- Phù hợp với nguyên tắc lập đề án theo quy định tại Điều 4 Thông tư này;

- Nội dung hoạt động khuyến công có tác động khuyến khích, thúc đẩy sự phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên phạm vi quốc gia, vùng, địa phương;

- Phù hợp với mức hỗ trợ kinh phí khuyến công quốc gia theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

- Đơn vị thực hiện đề án không vi phạm hợp đồng khuyến công quốc gia trong 02 năm gần nhất.

Đơn vị đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia gồm những tài liệu nào?

Đơn vị đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia gồm những tài liệu được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Thông tư 36/2013/TT-BCT, được sửa đổi bởi khoản 9 Điều 1 Thông tư 17/2018/TT-BCT như sau:

Hồ sơ và thời gian đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia
1. Đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia
a) Các đơn vị gửi đăng ký kế hoạch về Sở Công Thương gồm các tài liệu sau:
- Công văn đề nghị của đơn vị;
- Danh mục đề án, nhiệm vụ đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia.
b) Sở Công Thương tổng hợp, lựa chọn và gửi báo cáo đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư này về Cục Công Thương địa phương trước ngày 20 tháng 6 hàng năm

Như vậy, theo quy định trên thì đơn vị đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia gồm những tài liệu sau:

- Công văn đề nghị của đơn vị;

- Danh mục đề án, nhiệm vụ đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây