Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...

Xây dựng mô hình nguồn tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học theo Quyết định 1117/QĐ-TTg nhằm mục tiêu gì?

Thứ tư - 27/09/2023 00:11
Xây dựng mô hình nguồn tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học theo Quyết định 1117/QĐ-TTg nhằm mục tiêu gì?

Xây dựng mô hình nguồn tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học theo Quyết định 1117/QĐ-TTg nhằm mục tiêu gì?

Ngày 25/09/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1117/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt Chương trình xây dựng mô hình nguồn tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học.

Tại tiểu mục 2 Mục I Quyết định 1117/QĐ-TTg năm 2023 đề ra mục tiêu cụ thể giai đoạn 2023 - 2026:

- Xây dựng và vận hành cổng truy cập tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học trở thành địa chỉ tìm kiếm tài liệu học tập, giảng dạy và nghiên cứu tin cậy cho người học, cán bộ, giảng viên các cơ sở giáo dục đại học và những người có nhu cầu cập nhật kiến thức giáo dục đại học.

- Xây dựng, phát triển tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học:

+ Trên 40% số cơ sở giáo dục đại học tham gia xây dựng, phát triển tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học.

+ Trên 20% số ngành đào tạo các trình độ của giáo dục đại học có giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập được đưa lên hệ thống cổng truy cập tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học.

+ Trên 300 giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập trong giáo dục đại học được đưa lên cổng truy cập tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học.

- Khai thác, sử dụng tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học:

+ Trên 50% số cơ sở giáo dục đại học khai thác, sử dụng nội dung tài liệu giảng dạy, giáo trình từ nguồn tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học.

+ Trên 50% số khóa đào tạo, khóa bồi dưỡng do các cơ sở giáo dục đại học tổ chức thực hiện khai thác, sử dụng giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập từ nguồn tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học phục vụ giảng dạy và học tập, trong đó có trên 20% số chương trình đào tạo để cấp văn bằng các trình độ đào tạo của giáo dục đại học.

+ Trên 50% số cán bộ, giảng viên các cơ sở giáo dục đại học khai thác, sử dụng giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập từ nguồn tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học phục vụ giảng dạy và nghiên cứu.

+ Trên 50% số người học đang học tập trong các cơ sở giáo dục đại học khai thác, sử dụng giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập từ nguồn tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học phục vụ học tập và nghiên cứu.

Xây dựng mô hình nguồn tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học theo Quyết định 1117/QĐ-TTg? (Hình từ Internet)

Xây dựng và vận hành cổng truy cập tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học ra sao?

Tại Mục II Quyết định 1117/QĐ-TTg năm 2023 đề ra giải pháp trong việc thực hiện Chương trình xây dựng mô hình nguồn tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học:

- Bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật quy định về xây dựng, khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên giáo dục mở, cụ thể:

+ Xây dựng, ban hành quy định của Chính phủ về việc xây dựng, công bố, kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học; quy định các chế độ, chính sách để khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, các nhà giáo, nhà khoa học tham gia đóng góp, chia sẻ, khai thác và sử dụng tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học.

+ Xây dựng, ban hành các quy định về quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng, phát triển, kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học.

- Xây dựng và phát triển kho dữ liệu về tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam:

+ Xây dựng và phát triển kho dữ liệu về tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học đối với các trình độ, các ngành đào tạo và các chương trình đào tạo đang triển khai thực hiện tại cơ sở đào tạo để kết nối liên thông với kho dữ liệu về tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học của hệ giáo dục đại học Việt Nam.

+ Huy động, khuyến khích các nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia xây dựng, hoàn thiện và phát triển về tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học.

- Xây dựng và vận hành cổng truy cập tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học:

+ Xây dựng cổng truy cập tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học chung của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam kết nối liên thông với kho dữ liệu tài nguyên giáo dục mở của từng cơ sở giáo dục đại học và cổng học liệu số giáo dục đại học, kho tài liệu khác về giáo dục đại học.

+ Vận hành, duy trì và phát triển cổng truy cập tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học.

- Nâng cao nhận thức về vai trò và ý nghĩa của việc xây dựng, vận hành và khai thác mô hình nguồn tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học:

+ Tăng cường công tác thông tin và truyền thông trên các phương tiện thông đại chúng nói chung và tại các cơ sở giáo dục đại học về vai trò, ý nghĩa của mô hình nguồn tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học đối với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, học tập và học tập suốt đời.

+ Tổ chức hội thảo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, người học trong các cơ sở giáo dục đại học về việc xây dựng mô hình nguồn tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học và việc phát triển, chia sẻ, khai thác, sử dụng tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học.

Kinh phí thực hiện Chương trình xây dựng mô hình nguồn tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học được quy định như thế nào?

Tại Mục 3 Quyết định 1117/QĐ-TTg năm 2023 quy định vè kinh phí thực hiện Chương trình xây dựng mô hình nguồn tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học như sau:

- Nguồn ngân sách nhà nước được giao trong dự toán ngân sách hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ, ngành và các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương là cơ quan quản lý trực tiếp các cơ sở giáo dục đại học theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

- Nguồn thu hợp pháp của các cơ sở giáo dục đại học.

- Nguồn huy động từ các nhà tài trợ, đóng góp hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, nguồn xã hội hóa và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây