Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...

Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học gồm mấy chuyên đề?

Thứ tư - 27/09/2023 00:11
Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học gồm mấy chuyên đề? Tổng thời gian bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học là bao nhiêu tiết?

Mục tiêu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học như thế nào?

Mục tiêu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học được quy định tại Mục II Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định 1079/QĐ-BGDĐT năm 2022 như sau:

II. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG
1. Mục tiêu chung
Trang bị cho học viên kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức giảng dạy trong các cơ sở GDĐH; góp phần xây dựng đội ngũ viên chức giảng dạy đại học đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở GDĐH (sau đây gọi tắt là giảng viên đại học) trước yêu cầu phát triển của GDĐH và khoa học công nghệ.
2. Mục tiêu cụ thể
Sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng học viên có thể:
a) Phân tích được nhũng điểm cơ bản về hệ thống chính trị, bộ máy hành chính nhà nước và hệ thống giáo dục Việt Nam. Biết vận dụng đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục nói chung và GDĐH nói riêng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ;
b) Cập nhật được các xu thế phát triển GDĐH trên thế giới, chiến lược, chính sách và các quy định về phát triển GDĐH Việt Nam trong bối cảnh hiện nay; cập nhật các kiến thức cơ bản về đào tạo đại học và phát triển chương trình đào tạo.
c) Vận dụng và tự hoàn thiện các kỹ năng cơ bản để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH) và thực hiện các nhiệm vụ khác của một giảng viên đại học;
d) Nhận thức đúng vai trò, vị trí, trách nhiệm và tầm quan trọng của việc phát triển chuyên môn nghiệp vụ, một số kỹ năng nghề nghiệp trong bối cảnh mới đối với mỗi giảng viên đại học trước yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, chủ động và tự tin trong hoạt động nghề nghiệp;
đ) Vận dụng được những kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ phù hợp với chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học theo quy định tại Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và Thông tư số 04/2022/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 03 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập; Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học gồm mấy chuyên đề? (Hình từ Internet)

Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học gồm mấy chuyên đề?

Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học được quy định tại tiểu mục 1 Mục III Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định 1079/QĐ-BGDĐT năm 2022 như sau:

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
I. Khối lượng kiến thức và thời gian bồi dưỡng
a) Chương trình gồm 11 chuyên đề, được bố cục thành 3 phần;
- Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước (gồm 3 chuyên đề).
- Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp của giảng viên đại học (gồm 8 chuyên đề).
- Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch.
b) Thời gian bồi dưỡng:
- Tổng thời gian là: 6 tuần x 5 ngày làm việc/tuần x 8 tiết/ngày = 240 tiết.
- Phân bổ thời gian:
+ Lý thuyết, thảo luận, thực hành: 196 tiết
+ Ôn tập, kiểm tra: 16 tiết
+ Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch: 24 tiết
+ Công tác tổ chức lớp (khai giảng, bế giảng): 4 tiết

Theo quy định chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học gồm 11 chuyên đề, được bố cục thành 3 phần;

- Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước (gồm 3 chuyên đề).

- Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp của giảng viên đại học (gồm 8 chuyên đề).

- Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch.

Tổng thời gian chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học là bao nhiêu tiết?

Tổng thời gian bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học được quy định tại tiểu mục 1 Mục III Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định 1079/QĐ-BGDĐT năm 2022 như sau:

- Tổng thời gian là: 6 tuần x 5 ngày làm việc/tuần x 8 tiết/ngày = 240 tiết.

- Phân bổ thời gian:

+ Lý thuyết, thảo luận, thực hành: 196 tiết

+ Ôn tập, kiểm tra: 16 tiết

+ Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch: 24 tiết

+ Công tác tổ chức lớp (khai giảng, bế giảng): 4 tiết

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây