Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...

Phí duy trì sử dụng tên miền COM.VN hiện nay là bao nhiêu? Thời điểm nộp phí duy trì sử dụng tên miền?

Thứ tư - 27/09/2023 06:17
Phí duy trì sử dụng tên miền COM.VN hiện nay là bao nhiêu? Thời điểm nộp phí duy trì sử dụng tên miền COM.VN là khi nào theo quy định hiện nay?

Phí duy trì sử dụng tên miền COM.VN hiện nay là bao nhiêu?

Phí duy trì sử dụng tên miền COM.VN quy định tại Phần B Mục I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 20/2023/TT-BTTTT như sau:

Mức thu lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia

Theo quy định nêu trên thì phí duy trì sử dụng tên miền COM.VN hiện nay là 250.000 đồng/năm.

Phí duy trì sử dụng tên miền COM.VN hiện nay là bao nhiêu? Thời điểm nộp phí duy trì sử dụng tên miền? (Hình từ Internet)

Thời điểm nộp phí duy trì sử dụng tên miền COM.VN là khi nào?

Thời điểm nộp phí duy trì sử dụng tên miền COM.VN được quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 20/2023/TT-BTTTT như sau:

Mức thu phí, lệ phí
1. Mức thu lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” và phí duy trì sử dụng tên miền quốc gia “.vn” quy định tại Mục I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này.
a) Lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” nộp 01 lần khi đăng ký. Phí duy trì sử dụng tên miền quốc gia “.vn” nộp theo năm (12 tháng): Nộp lần đầu khi đăng ký, nộp các năm tiếp theo khi tên miền đến hạn duy trì.
b) Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền quốc gia “.vn”, tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng phải nộp:
- Lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” khi đăng ký lại tên miền theo quy định.
- Phí duy trì sử dụng tên miền quốc gia “.vn” của các năm sử dụng tiếp theo khi hết thời gian đã nộp phí của tên miền nhận chuyển nhượng.
c) Trường hợp đổi tên chủ thể đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn”, chủ thể đăng ký sử dụng mới thực hiện nộp phí duy trì sử dụng tên miền quốc gia “.vn” của các năm sử dụng tiếp theo khi hết thời gian đã nộp phí của tên miền.
2. Mức thu lệ phí đăng ký sử dụng địa chỉ IP và phí duy trì sử dụng địa chỉ IP thực hiện theo quy định tại Mục II Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này.
a) Lệ phí đăng ký sử dụng địa chỉ IP nộp 01 lần khi đăng ký. Phí duy trì sử dụng địa chỉ IP nộp theo năm (12 tháng): Nộp lần đầu khi đăng ký, ngày nộp phí các năm tiếp theo được thiết lập cố định cho mỗi tổ chức (thành viên địa chỉ) và theo thời điểm tổ chức được cấp, phân bổ địa chỉ IP lần đầu.
b) Tổ chức đăng ký sử dụng đồng thời cả 02 loại địa chỉ IPv4 và địa chỉ IPv6: Trường hợp có cùng Mức sử dụng thì nộp lệ phí đăng ký sử dụng địa chỉ IP, phí duy trì sử dụng địa chỉ IP cho một loại địa chỉ IP; trường hợp không cùng Mức sử dụng thì nộp lệ phí đăng ký sử dụng địa chỉ IP, phí duy trì sử dụng địa chỉ IP cho loại địa chỉ IP có mức thu cao nhất.
c) Trường hợp tổ chức được cấp, phân bổ thêm mới địa chỉ IP làm tăng Mức sử dụng (không thuộc trường hợp đổi tên chủ thể quy định tại điểm đ khoản này), tổ chức phải nộp:
- Lệ phí đăng ký các lần tiếp theo quy định tại Mục II Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này. Thời gian nộp trước khi tổ chức được cấp, phân bổ địa chỉ IP.
- Phí duy trì sử dụng địa chỉ IP bổ sung cho thời gian còn lại của năm đã nộp phí. Số phí phải nộp = (Mức phí duy trì sử dụng mới - Mức phí duy trì sử dụng cũ) x (Số tháng còn lại của năm đã nộp phí/12 tháng). Thời gian nộp phí trước khi tổ chức được cấp, phân bổ địa chỉ IP. Từ năm tiếp theo, nộp phí theo Mức sử dụng mới.
...

Căn cứ trên quy định phí duy trì sử dụng tên miền COM.VN nộp theo năm (12 tháng): Nộp lần đầu khi đăng ký, nộp các năm tiếp theo khi tên miền đến hạn duy trì.

Lưu ý:

(1) Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền COM.VN, tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng phải nộp:

- Lệ phí đăng ký sử dụng tên miền COM.VN khi đăng ký lại tên miền theo quy định.

- Phí duy trì sử dụng tên miền COM.VN của các năm sử dụng tiếp theo khi hết thời gian đã nộp phí của tên miền nhận chuyển nhượng.

(2) Trường hợp đổi tên chủ thể đăng ký sử dụng tên miền COM.VN, chủ thể đăng ký sử dụng mới thực hiện nộp phí duy trì sử dụng tên miền COM.VN của các năm sử dụng tiếp theo khi hết thời gian đã nộp phí của tên miền.

Việc sử dụng tên miền COM.VN cần tuân thủ những nguyên tắc nào?

Việc sử dụng tên miền COM.VN cần tuân thủ những nguyên tắc theo quy định tại Điều 7 Thông tư 24/2015/TT-BTTTT (Khoản 2, khoản 3 Điều này bị bãi bỏ bởi điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị định 27/2018/NĐ-CP) có quy định như sau:

Sử dụng tên miền “.vn”
1. Chủ thể đăng ký sử dụng tên miền phải chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng tên miền đăng ký theo đúng quy định của pháp luật về tài nguyên Internet.
2. (đã bị bãi bỏ)
3. (đã bị bãi bỏ)
4. Trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội thuộc đối tượng cấp phép phải sử dụng ít nhất 01 tên miền “.vn” và lưu giữ thông tin tại hệ thống máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam.

Theo quy định việc sử dụng tên miền COM.VN cần tuân thủ những nguyên tắc sau:

- Chủ thể đăng ký sử dụng tên miền phải chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng tên miền đăng ký theo đúng quy định của pháp luật về tài nguyên Internet.

- Trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội thuộc đối tượng cấp phép phải sử dụng ít nhất 01 tên miền “.vn” và lưu giữ thông tin tại hệ thống máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây