Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...

Hội đồng thi giảng viên giỏi môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh các trường đại học, cao đẳng gồm những thành phần nào?

Thứ ba - 26/09/2023 01:12
Trưởng ban Ban Chỉ đạo hội thi giảng viên giỏi môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh các trường đại học, cao đẳng là ai? Hội đồng thi giảng viên giỏi môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh các trường đại học, cao đẳng gồm những thành phần nào?

Trưởng ban Ban Chỉ đạo hội thi giảng viên giỏi môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh các trường đại học, cao đẳng là ai?

Trưởng ban Ban Chỉ đạo hội thi được quy định tại khoản 1 Điều 5 Điều lệ Hội thi giảng viên giỏi môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh các trường đại học, cao đẳng ban hành kèm theo Quyết định 2241/QĐ-BGDĐT năm 2014 như sau:

Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức hội thi
1. Ban Chỉ đạo hội thi
a) Trưởng ban: Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
b) Phó Trưởng ban thường trực : Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng;
c) Phó Trưởng ban: Thủ trưởng đơn vị đăng cai;
d) Các uỷ viên: Đại diện lãnh đạo Vụ Giáo dục Đại học, Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, cơ quan đơn vị đăng cai.
Mời đại diện Cục Tuyên huấn, Cục Nhà trường, Cục Dân quân tự vệ - Bộ Quốc phòng; Cục Đào tạo - Bộ Công an tham gia.
2. Ban Tổ chức Hội thi
Vụ Giáo dục Quốc phòng chủ trì, phối hợp với đơn vị đăng cai để thành lập Ban Tổ chức Hội thi.

Như vậy, theo quy định, Trưởng ban Ban Chỉ đạo hội thi giảng viên giỏi môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh các trường đại học, cao đẳng là Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trưởng ban Ban Chỉ đạo hội thi giảng viên giỏi môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh các trường đại học, cao đẳng là ai? (Hình từ Internet)

Hội đồng thi giảng viên giỏi môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh các trường đại học, cao đẳng gồm những thành phần nào?

Hội đồng thi giảng viên giỏi được quy định tại Điều 6 Điều lệ Hội thi giảng viên giỏi môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh các trường đại học, cao đẳng ban hành kèm theo Quyết định 2241/QĐ-BGDĐT năm 2014 như sau:

Hội đồng thi
1. Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng thi
a) Chủ tịch: Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng;
b) Phó Chủ tịch: Lãnh đạo đơn vị đăng cai tổ chức.
2. Ban Thư ký Hội đồng thi
Ban Thư ký Hội đồng thi gồm trưởng ban và các uỷ viên, nhân sự cụ thể do Chủ tịch Hội đồng thi quyết định.
3. Tiểu ban ra đề thi
Tiểu ban ra đề thi gồm trưởng tiểu ban và các ủy viên, nhân sự cụ thể do Chủ tịch Hội đồng thi quyết định.
4. Tiểu ban chấm thi
a) Căn cứ vào số lượng người dự thi, Chủ tịch Hội đồng thi quyết định thành lập các tiểu ban chấm thi;
b) Mỗi tiểu ban có 3 cán bộ chấm thi, trong đó có 01 trưởng tiểu ban và 02 thành viên, nhân sự cụ thể do Hội đồng thi quyết định;
c) Các tiểu ban chấm thi chịu sự điều hành của Hội đồng thi, phải làm việc theo đúng nguyên tắc và tiến trình thi đã xác định trong kế hoạch. Căn cứ vào thành phần, số lượng đăng ký của các đơn vị, Hội đồng thi sẽ giao nhiệm vụ cụ thể cho các tiểu ban.

Như vậy, theo quy định, thành phần Hội đồng thi giảng viên giỏi môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh các trường đại học, cao đẳng gồm:

(1) Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng thi.

(2) Ban Thư ký Hội đồng thi.

(3) Tiểu ban ra đề thi.

(4) Tiểu ban chấm thi.

Hội đồng thi giảng viên giỏi môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh các trường đại học, cao đẳng có nhiệm vụ, quyền hạn gì?

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thi được quy định tại khoản 1 Điều 7 Điều lệ Hội thi giảng viên giỏi môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh các trường đại học, cao đẳng ban hành kèm theo Quyết định 2241/QĐ-BGDĐT năm 2014 như sau:

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thi
1. Hội đồng thi
a) Hội đồng thi chịu sự chỉ đạo thống nhất của Ban Chỉ đạo Hội thi, có nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo tổ chức, điều hành mọi công việc liên quan đến Hội thi. Hội đồng thi làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch;
b) Hội đồng thi có thẩm quyền quyết định toàn bộ công việc liên quan đến Hội thi, bao gồm: Tổ chức Hội thi, chấm thi, xét duyệt kết quả và tổng kết Hội thi;
c) Hội đồng thi có trách nhiệm báo cáo kết quả thi với Ban Chỉ đạo và đề nghị Bộ khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong Hội thi; đồng thời báo cáo kết quả đến các đơn vị tham gia Hội thi.
2. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng thi
a) Chủ tịch Hội đồng thi chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo về các công việc liên quan đến Hội thi;
b) Hướng dẫn tổ chức thực hiện và quyết định toàn bộ các mặt công tác liên quan theo đúng Điều lệ Hội thi;
c) Ra quyết định thành lập các ban, bộ phận giúp việc cho Hội đồng thi, bao gồm: Ban thư ký, các tiểu ban chấm thi, bộ phận làm đề thi, đáp án; trực tiếp chỉ đạo làm đề thi, đáp án.
d) Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch Hội đồng thi theo từng mặt công tác được phân công và thay thế giải quyết công việc khi Chủ tịch vắng mặt.
...

Như vậy, theo quy định, Hội đồng thi giảng viên giỏi môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh các trường đại học, cao đẳng có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

(`) Hội đồng thi chịu sự chỉ đạo thống nhất của Ban Chỉ đạo Hội thi, có nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo tổ chức, điều hành mọi công việc liên quan đến Hội thi.

Hội đồng thi làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch;

(2) Hội đồng thi có thẩm quyền quyết định toàn bộ công việc liên quan đến Hội thi, bao gồm: Tổ chức Hội thi, chấm thi, xét duyệt kết quả và tổng kết Hội thi;

(3) Hội đồng thi có trách nhiệm báo cáo kết quả thi với Ban Chỉ đạo và đề nghị Bộ khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong Hội thi; đồng thời báo cáo kết quả đến các đơn vị tham gia Hội thi.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây