Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...

Cục đường sắt Việt Nam quyết định phương án giá dịch vụ sự nghiệp công trong quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt theo Thông tư 25/2023/TT-BGTVT?

Thứ hai - 25/09/2023 22:09
Cục đường sắt Việt Nam sẽ quyết định phương án giá dịch vụ sự nghiệp công trong quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt có đúng không?

Cục đường sắt Việt Nam quyết định phương án giá dịch vụ sự nghiệp công trong quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt theo Thông tư 25/2023/TT-BGTVT?

Ngày 15/09/2023, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 25/2023/TT-BGTVT nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2021/TT-BGTVT hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

Tại Điều 1 Thông tư 25/2023/TT-BGTVT quy định như sau:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BGTVT ngày 21 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
1. Sửa đổi khoản 2 Điều 5 như sau:
“2. Nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công có trách nhiệm tổ chức xây dựng phương án giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng trình Cục Đường sắt Việt Nam trước ngày 31 tháng 01 của năm kế hoạch.”.
2. Sửa đổi khoản 3 Điều 5 như sau:
“3. Thẩm quyền, thời hạn, trình tự thẩm định và quyết định phương án giá
a) Giao Cục Đường sắt Việt Nam thực hiện thẩm định, phê duyệt phương án giá.
b) Thời hạn, trình tự thẩm định và quyết định phương án giá thực hiện theo quy định tại Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá và Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.”.

Theo đó, tại Thông tư 25/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung 02 nội dung như sau:

(1) Cục Đường sắt Việt Nam có thẩm quyền quyết định phương án giá dịch vụ sự nghiệp công trong quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt.

(2) Việc xây phương án giá dịch vụ trong lĩnh vực này từ ngày 01/11/2023 sẽ do các nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công đảm nhiệm và thực hiện theo phương thức đặt hàng trình Cục Đường sắt Việt Nam trước ngày 31/01 năm kế hoạch (trước đây công việc này sẽ do Cơ quan, đơn vị được Bộ Giao thông vận tải giao dự toán chi ngân sách nhà nước thực hiện).

Cục đường sắt Việt Nam quyết định phương án giá dịch vụ sự nghiệp công trong quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt theo Thông tư 25/2023/TT-BGTVT? (Hình từ Internet)

Xác định giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia phải đảm bảo những nguyên tắc nào?

Tại Điều 3 Thông tư 11/2021/TT-BGTVT quy định giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia được xác định đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Chi phí thực tế hợp lý để hoàn thành một đơn vị khối lượng dịch vụ sự nghiệp công quy định trong quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.

- Phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và trạng thái kỹ thuật của từng công trình, hoặc từng hạng mục công việc cụ thể.

- Phù hợp với tình hình thị trường nơi thi công và khối lượng, chất lượng dịch vụ sự nghiệp công.

- Không tính trong giá dịch vụ sự nghiệp công các khoản chi phí đã được ngân sách nhà nước đảm bảo.

Kết cấu giá dịch vụ sự nghiệp công đối với công tác bảo dưỡng công trình đường sắt được thực hiện như thế nào?

Tại Điều 4 Thông tư 11/2021/TT-BGTVT quy định về kết cấu và phương pháp xác định giá dịch vụ sự nghiệp công như sau:

Kết cấu và phương pháp xác định giá dịch vụ sự nghiệp công
1. Kết cấu giá dịch vụ sự nghiệp công đối với công tác bảo dưỡng công trình đường sắt thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này. Phương pháp xác định giá dịch vụ sự nghiệp công đối với công tác bảo dưỡng công trình đường sắt thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Phương pháp xác định giá dịch vụ sự nghiệp công đối với công tác quản lý, giám sát công tác bảo dưỡng công trình đường sắt: Giá dịch vụ sự nghiệp công đối với công tác quản lý, giám sát công tác bảo dưỡng công trình đường sắt xác định theo định mức tỷ lệ chi phí quản lý, giám sát công tác bảo dưỡng (%) nhân với tổng kinh phí bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt chưa có thuế giá trị gia tăng. Phương pháp xác định định mức tỷ lệ chi phí quản lý, giám sát công tác bảo dưỡng thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.
3. Kết cấu và phương pháp xác định giá dịch vụ sự nghiệp công đối với công tác khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai đối với công trình đường sắt bước 1 trong trường hợp thực hiện theo phương thức đặt hàng được thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.
4. Phương pháp xác định giá dịch vụ sự nghiệp công đối với các công việc khác ngoài quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này, trong trường hợp thực hiện theo phương thức đặt hàng thì giá dịch vụ sự nghiệp công được tính riêng cho từng công việc cụ thể và thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Như vậy, theo quy định trên kết cấu giá dịch vụ sự nghiệp công đối với công tác bảo dưỡng công trình đường sắt thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 11/2021/TT-BGTVT.

Phương pháp xác định giá dịch vụ sự nghiệp công đối với công tác bảo dưỡng công trình đường sắt thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 11/2021/TT-BGTVT.

Thông tư 25/2023/TT-BGTVT sẽ có hiệu lực từ ngày 01/11/2023

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây