Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...

Văn phòng Điều phối Chương trình 135 phối hợp với các Vụ, đơn vị của Ủy ban Dân tộc những nội dung gì?

Thứ ba - 26/09/2023 00:11
Tôi có thắc mắc là Văn phòng Điều phối Chương trình 135 phối hợp với các Vụ, đơn vị của Ủy ban Dân tộc những nội dung gì? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh K

Văn phòng Điều phối Chương trình 135 trực thuộc ai?

Văn phòng Điều phối Chương trình 135 trực thuộc ai, thì theo quytại Điều 1 Quyết định 229/QĐ-UBDT năm 2017 như sau:

Vị trí, chức năng
Văn phòng Điều phối Chương trình 135 là đơn vị trực thuộc Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (sau đây gọi là Bộ trưởng, Chủ nhiệm) quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình 135 và một số chính sách, đề án, dự án giảm nghèo theo nhiệm vụ được giao trên địa bàn vùng dân tộc và miền núi thuộc thẩm quyền, chỉ đạo, quản lý của Ủy ban Dân tộc.

Như vậy, theo quy định trên thì Văn phòng Điều phối Chương trình 135 trực thuộc Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Văn phòng Điều phối Chương trình 135 (Hình từ Internet)

Văn phòng Điều phối Chương trình 135 phối hợp với các Vụ, đơn vị của Ủy ban Dân tộc những nội dung gì?

Văn phòng Điều phối Chương trình 135 phối hợp với các Vụ, đơn vị của Ủy ban Dân tộc những nội dung được quy định tại khoản 3 Điều 2 Quyết định 229/QĐ-UBDT năm 2017 như sau:

Nhiệm vụ và quyền hạn
2. Chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị tham mưu giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm thực hiện các chính sách, đề án, dự án giảm nghèo:
a) Nghiên cứu, xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình 135 và các chính sách, đề án, dự án giảm nghèo theo nhiệm vụ được giao trên địa bàn vùng dân tộc và miền núi thuộc thẩm quyền chỉ đạo, quản lý của Ủy ban Dân tộc;
b) Tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất việc thực hiện Chương trình 135, các nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế ở Trung ương và Địa phương theo Quy định tại Điều 17, Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ;
c) Tổ chức các Hội nghị, hội thảo tập huấn về các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020; tập huấn triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổng hợp, báo cáo Chương trình 135; tập huấn về giải pháp hỗ trợ nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở;
d) Thực hiện chế độ thu thập thông tin, báo cáo, đánh giá thực hiện Chương trình 135 quy định tại Khoản 3, Điều 16 và Điều 18, Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Điều 6, Thông tư số 39/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc;
đ) Phối hợp xây dựng cơ chế hoạt động liên ngành để thực hiện có hiệu quả Chương trình 135 và các chính sách, đề án, dự án giảm nghèo theo nhiệm vụ được giao;
e) Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.
3. Phối hợp với các Vụ, đơn vị của Ủy ban:
a) Tham gia ý kiến về nội dung chính sách do các Vụ, đơn vị nghiên cứu, xây dựng;
b) Tham gia thực hiện một số chương trình, dự án, đề án theo phân công của Bộ trưởng, Chủ nhiệm;
c) Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, ý kiến của cử tri theo phân công của Bộ trưởng, Chủ nhiệm;
d) Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ và dự toán ngân sách hàng năm.
4. Quản lý, phân công, nhận xét, đánh giá, theo dõi việc chấp hành nội quy và hiệu quả công tác của công chức; phối hợp Vụ Tổ chức cán bộ đề xuất việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức của Văn phòng Điều phối Chương trình 135, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định. Quản lý tài sản được Ủy ban giao.
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao.

Như vậy, theo quy định trên thì Văn phòng Điều phối Chương trình 135 phối hợp với các Vụ, đơn vị của Ủy ban Dân tộc những nội dung sau:

- Tham gia ý kiến về nội dung chính sách do các Vụ, đơn vị nghiên cứu, xây dựng;

- Tham gia thực hiện một số chương trình, dự án, đề án theo phân công của Bộ trưởng, Chủ nhiệm;

- Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, ý kiến của cử tri theo phân công của Bộ trưởng, Chủ nhiệm;

- Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ và dự toán ngân sách hàng năm.

Văn phòng Điều phối Chương trình 135 có cơ cấu tổ chức như thế nào?

Văn phòng Điều phối Chương trình 135 có cơ cấu tổ chức được quy định tại khoản 1 Điều 3 Quyết định 229/QĐ-UBDT năm 2017 như sau:

Cơ cấu tổ chức
1. Văn phòng Điều phối Chương trình 135 có Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình 135 (tương đương Vụ trưởng - sau đây gọi là Chánh Văn phòng 135), các Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình 135 (tương đương Phó Vụ trưởng - sau đây gọi là Phó Chánh Văn phòng 135) và các chuyên viên, làm việc theo chế độ thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyên viên, theo Quy chế làm việc của Ủy ban Dân tộc và của Văn phòng Điều phối Chương trình 135.
Chánh Văn phòng 135 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm và miễn nhiệm, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng.
Các Phó Chánh Văn phòng 135 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Chánh Văn phòng 135. Phó Chánh Văn phòng 135 giúp Chánh Văn phòng 135 phụ trách một số mặt công tác của Văn phòng Điều phối Chương trình 135, chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng 135 và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.
2. Chánh Văn phòng 135 có trách nhiệm xây dựng quy chế làm việc của Văn phòng Điều phối Chương trình 135.

Như vậy, theo quy định trên thì Văn phòng Điều phối Chương trình 135 có:

- Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình 135 (tương đương Vụ trưởng - sau đây gọi là Chánh Văn phòng 135);

- Các Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình 135 (tương đương Phó Vụ trưởng - sau đây gọi là Phó Chánh Văn phòng 135);

- Các chuyên viên, làm việc theo chế độ thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyên viên, theo Quy chế làm việc của Ủy ban Dân tộc và của Văn phòng Điều phối Chương trình 135.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây