Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...

Thủ tục hợp nhất Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam thực hiện như thế nào? Hồ sơ hợp nhất Quỹ gồm những gì?

Thứ hai - 25/09/2023 23:10
Tôi có thắc mắc là thủ tục hợp nhất Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam thực hiện như thế nào? Hồ sơ hợp nhất Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam gồm những gì? Ai có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định hợp nhất Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam? Câu hỏi của anh G

Hồ sơ hợp nhất Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam gồm những gì?

Hồ sơ hợp nhất Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam được quy định tại khoản 1 Điều 23 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam được công nhận kèm theo Quyết định 441/QĐ-BNV năm 2023 thì việc hợp nhất Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam thực hiện theo quy định của Bộ luật dân sự, Điều 39 Nghị định 93/2019/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Cụ thể tại khoản 3 Điều 39 Nghị định 93/2019/NĐ-CP quy định về hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, đổi tên quỹ như sau:

Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, đổi tên quỹ
...
3. Hồ sơ hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ, gồm:
a) Đơn đề nghị hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ, trong đó nêu rõ lý do và tên gọi mới của quỹ;
b) Dự thảo điều lệ quỹ;
c) Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ về việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ; ý kiến đồng ý bằng văn bản của sáng lập viên hoặc người đại diện hợp pháp của sáng lập viên (nếu có);
d) Dự kiến nhân sự Hội đồng quản lý quỹ;
đ) Phương án giải quyết tài sản, tài chính, lao động khi hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ.
...

Theo quy định trên, hồ sơ hợp nhất Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam gồm những giấy tờ sau:

- Đơn đề nghị hợp nhất quỹ, trong đó nêu rõ lý do và tên gọi mới của quỹ;

- Dự thảo điều lệ quỹ;

- Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ về việc hợp nhất quỹ; ý kiến đồng ý bằng văn bản của sáng lập viên hoặc người đại diện hợp pháp của sáng lập viên (nếu có);

- Dự kiến nhân sự Hội đồng quản lý quỹ;

- Phương án giải quyết tài sản, tài chính, lao động khi hợp nhất quỹ.

Hợp nhất Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam (Hình từ Internet)

Thủ tục hợp nhất Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam thực hiện như thế nào?

Thủ tục hợp nhất Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 39 Nghị định 93/2019/NĐ-CP như sau:

Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, đổi tên quỹ
1. Việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.
2. Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ:
a) Quỹ thực hiện hợp nhất, sáp nhập, chia, tách gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều này đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 18 Nghị định này;
b) Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 18 Nghị định này xem xét, quyết định cho phép hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ; trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;
c) Các quỹ hợp nhất, quỹ được sáp nhập, quỹ bị chia chấm dứt tồn tại và hoạt động sau khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 18 Nghị định này cho phép hợp nhất, sáp nhập và chia quỹ. Quyền và nghĩa vụ của các quỹ hợp nhất, quỹ được sáp nhập, quỹ bị chia được chuyển giao cho các quỹ mới và quỹ sáp nhập. Đối với trường hợp tách quỹ, thì quỹ bị tách và quỹ được tách (quỹ thành lập mới) thực hiện quyền, nghĩa vụ phù hợp với mục đích hoạt động của quỹ và phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về nghĩa vụ của quỹ trước khi tách.
...

Theo quy định trên, Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam thực hiện hợp nhất quỹ gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định trên đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 18 Nghị định 93/2019/NĐ-CP;

Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định xem xét, quyết định cho phép hợp nhất quỹ; Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;

Các quỹ hợp nhất sau khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hợp nhất quỹ. Quyền và nghĩa vụ của các quỹ hợp nhất được chuyển giao cho các quỹ mới.

Việc hợp nhất quỹ thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Ai có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định hợp nhất Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam?

Trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định hợp nhất Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam được quy định tại khoản 2 Điều 23 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam được công nhận kèm theo Quyết định 441/QĐ-BNV năm 2023 như sau:

Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, đổi tên Quỹ
...
2. Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, đổi tên Quỹ theo quy định của pháp luật.

Như vậy, Hội đồng quản lý Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định hợp nhất Quỹ theo quy định của pháp luật.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây