Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...

Công chức ngành công thương là chuyên viên chính về quản lý năng lượng thì sẽ phải làm những công việc nào?

Thứ hai - 25/09/2023 23:10
Công chức ngành công thương là chuyên viên chính về quản lý năng lượng thì sẽ phải làm những công việc nào? Và công chức này có quyền tham gia ý kiến những nội dung nào? Đây là câu hỏi của anh HC

Công chức ngành công thương là chuyên viên chính về quản lý năng lượng thì sẽ phải làm những công việc nào?

Công chức ngành công thương là chuyên viên chính về quản lý năng lượng thì sẽ phải làm những công việc được quy định tại tiểu mục 2.1 Mục 2 Bản mô tả vị trí việc làm Chuyên viên chính về quản lý năng lượng Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 06/2023/TT-BCT như sau:

(1) Tham gia xây dựng văn bản

- Tham gia xây dựng các dự án luật, nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH; dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ; dự thảo quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Công Thương; các chủ trương, cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, lãnh thổ về quản lý năng lượng1.

- Chủ trì xây dựng các văn bản hướng dẫn thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Công Thương về quản lý năng lượng.

Hoặc:

- Tham gia xây dựng các văn bản quản lý thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND cấp tỉnh về quản lý năng lượng.

(2) Hướng dẫn

- Tham gia hướng dẫn triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH; nghị quyết, nghị định của Chính phủ; quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Công Thương; các chủ trương, cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, lãnh thổ (hoặc các nghị quyết, quyết định, chỉ thị của HĐND, UBND cấp tỉnh) về quản lý năng lượng.

- Tham gia hướng dẫn nghiệp vụ quản lý năng lượng cho công chức, người lao động, doanh nghiệp và người dân.

(3) Kiểm tra

Tổ chức kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, phân tích đánh giá, báo cáo tổng kết việc thực hiện các luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH; nghị quyết, nghị định của Chính phủ; quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Công Thương; các chủ trương, cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, lãnh thổ (hoặc các nghị quyết, quyết định, chỉ thị của HĐND, UBND cấp tỉnh) về quản lý năng lượng, đề xuất chủ trương, biện pháp chấn chỉnh.

(4) Thẩm định đề án có liên quan

Tham gia thẩm định các đề tài, đề án, công trình cấp tỉnh, thành phố, cấp bộ, cấp nhà nước về chuyên môn, nghiệp vụ của lĩnh vực về chuyên môn, nghiệp vụ của lĩnh vực quản lý năng lượng.

Tham gia thẩm định các đề án, văn bản thuộc lĩnh vực công tác được phân công trước khi trình HĐND, UBND cấp tỉnh.

(5) Nghiên cứu xây dựng đề tài, đề án của lĩnh vực quản lý năng lượng

Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu đề tài, đề án về quản lý nghiệp vụ, cải tiến nội dung và nâng cao hiệu quả phương pháp quản lý năng lượng.

(6) Thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của lĩnh vực quản lý năng lượng, an toàn năng lượng.

Hoặc: (cấp tỉnh)

- Phát triển điện lực, ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh/ thành phố.

- Thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý năng lượng.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ khác của quản lý năng lượng theo phân công.

(7) Phối hợp thực hiện trong quản lý năng lượng

Phối hợp với đơn vị trong Bộ; với các cơ quan, tổ chức của Trung ương và địa phương, các Tập đoàn, Tổng công ty của Nhà nước và tư nhân về lĩnh vực quản lý năng lượng.

(8) Thực hiện chế độ hội họp

Được tham dự các cuộc họp liên quan đến công tác theo phân công.

Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở nội dung kế hoạch công tác của tổ chức và được thực hiện theo đúng tiến độ.

(9) Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân.

(10) Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

Chuyên viên chính về quản lý năng lượng (Hình từ Internet)

Công chức ngành công thương là chuyên viên chính về quản lý năng lượng có quyền tham gia ý kiến những nội dung nào?

Công chức ngành công thương là chuyên viên chính về quản lý năng lượng có quyền tham gia ý kiến hoặc kiến nghị trong điều động công chức thuộc đơn vị theo quy định tại Mục 4 Bản mô tả vị trí việc làm Chuyên viên chính về quản lý năng lượng Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 06/2023/TT-BCT.

Ngoài ra, công chức này còn phải có những quyền hạn khác như:

- Được chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao.

- Được cung cấp thông tin về công tác chỉ đạo điều hành của cơ quan trong phạm vi nhiệm vụ được giao.

- Được yêu cầu cung cấp thông tin, đánh giá mức độ xác thực của thông tin phục vụ cho nhiệm vụ được giao.

- Được tham gia các cuộc họp liên quan.

Công chức ngành công thương là chuyên viên chính về quản lý năng lượng phải đáp ứng những yêu cầu về thành tích công tác như thế nào?

Công chức ngành công thương là chuyên viên chính về quản lý năng lượng phải đáp ứng những yêu cầu về thành tích công tác theo quy định tại tiểu mục 5.1 Mục 5 Bản mô tả vị trí việc làm Chuyên viên chính về quản lý năng lượng Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 06/2023/TT-BCT như sau:

Kinh nghiệm (thành tích công tác)

- Có thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng).

- Đã tham gia xây dựng, thẩm định ít nhất 01 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên về quản lý năng lượng mà cơ quan sử dụng công chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu.

Ngoài ra, công chức này phải đáp ứng các yêu cầu khác về trình độ như:

(1) Trình độ đào tạo

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành năng lượng hoặc chuyên ngành khác phù hợp với ngành, lĩnh vực công thương.

(2) Bồi dưỡng, chứng chỉ

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

(3) Phẩm chất cá nhân

- Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định và quy chế làm việc của cơ quan.

- Trách nhiệm cao với công việc với tập thể.

- Trung thực, thẳng thắn, kiên định nhưng biết lắng nghe.

- Điềm tĩnh, cẩn thận.

- Khả năng đoàn kết nội bộ.

- Phẩm chất khác.

(4) Các yêu cầu khác

- Có khả năng, đề xuất những chủ trương, giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

- Có khả năng tổ chức triển khai nghiên cứu, thực hiện các đề tài, đề án thuộc lĩnh vực chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Xem thêm Bản mô tả vị trí việc làm Chuyên viên chính về quản lý năng lượng. Tải về

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây