Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...

Mức lương của Phó Trưởng Ban chuyên trách Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mới nhất hiện nay?

Thứ hai - 25/09/2023 23:10
Mức lương của các Phó Trưởng Ban chuyên trách Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mới nhất hiện nay được quy định thế nào? Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ, quyền hạn như thế nào? - câu hỏi của chi M

Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thành lập bao nhiêu ban?

Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội được quy định tại Điều 39 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 (được sửa đổi bởi khoản 13 Điều 2 Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019) như sau:

Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương
1. Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở thành phố trực thuộc trung ương bầu ra.
Việc xác định tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương được thực hiện theo nguyên tắc sau đây:
a) Thành phố trực thuộc trung ương có từ một triệu dân trở xuống được bầu năm mươi đại biểu; có trên một triệu dân thì cứ thêm sáu mươi nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá tám mươi lăm đại biểu;
b) Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh được bầu chín mươi lăm đại biểu.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương gồm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, các Ủy viên là Trưởng ban của Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách thì có một Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; trường hợp Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động không chuyên trách thì có hai Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách.
3. Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương thành lập Ban pháp chế, Ban kinh tế - ngân sách, Ban văn hóa - xã hội, Ban đô thị.
Ban của Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương gồm có Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các Ủy viên, số lượng Ủy viên của các Ban của Hội đồng nhân dân do Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương quyết định. Trường hợp Trưởng ban của Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách thì Ban có một Phó Trưởng ban; trường hợp Trưởng ban của Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động không chuyên trách thì Ban có hai Phó Trưởng ban. Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách.

Theo đó, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thành lập 04 Ban gồm:

- Ban pháp chế;

- Ban kinh tế - ngân sách;

- Ban văn hóa - xã hội;

- Ban đô thị.

Các Ban của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gồm có Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các Ủy viên, số lượng Ủy viên của các Ban của Hội đồng nhân dân do Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định.

Mức lương của Phó Trưởng Ban chuyên trách Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mới nhất hiện nay?

Mức lương của Phó Trưởng Ban chuyên trách Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh được căn cứ theo STT 1.3 Mục II Bảng chuyển xếp số 3 Bảng chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với các chức danh do bầu cử của Nhà nước thuộc diện xếp lương mới theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BNV-BTC quy định như sau:

hệ số lương

Theo quy định nêu trên thì Phó Trưởng Ban chuyên trách Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có hệ số lương là 5,76.

Hiện nay, theo Nghị quyết 69/2022/QH15, từ ngày 01/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng.

Như vậy, mức lương của Phó Trưởng Ban chuyên trách Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là 10.368.000 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh đó, mức phụ cấp chức vụ của Trưởng Ban chuyên trách Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là 1.440.000 triệu đồng/tháng.

tien luong

Mức lương của Phó Trưởng Ban chuyên trách Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mới nhất hiện nay? (Hình từ Internet)

Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ, quyền hạn như thế nào?

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định tại Điều 40 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 như sau:

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương
1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 19 của Luật này.
2. Quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố trực thuộc trung ương, bao gồm cả quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các quận, phường trực thuộc.
3. Quyết định quy hoạch về xây dựng và phát triển đô thị trong phạm vi được phân quyền.
4. Quyết định các biện pháp phát huy vai trò trung tâm kinh tế - xã hội của đô thị lớn trong mối liên hệ với các địa phương trong vùng, khu vực và cả nước theo quy định của pháp luật.
5. Quyết định các biện pháp quản lý dân cư ở thành phố và tổ chức đời sống dân cư đô thị; điều chỉnh dân cư theo quy hoạch, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây