Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...

Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia có tư cách pháp nhân không? Số lượng người làm việc ở Trung tâm do ai quyết định?

Thứ hai - 25/09/2023 13:00
Tôi có một câu hỏi như sau: Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia có tư cách pháp nhân không? Số lượng người làm việc ở Trung tâm do ai quyết định? Câu hỏi của anh N.T.H ở Lâm Đồng.

Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia có tư cách pháp nhân không?

Tư cách pháp nhân của Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia được quy định tại Điều 1 Quyết định 94/QĐ-BTTTT năm 2020 như sau:

Vị trí và chức năng
Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Báo chí, thực hiện chức năng lưu chiểu điện tử đối với báo điện tử (báo điện tử và tạp chí điện tử); số hóa báo in (báo in và tạp chí in) đã thực hiện lưu chiểu theo quy định; hỗ trợ hoạt động báo chí để phục vụ công tác quản lý nhà nước của Cục Báo chí.
Tên giao dịch quốc tế: National Data Archive Center for Digital Communications.
Tên viết tắt: NDACDC.
Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Theo quy định trên, Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Báo chí và có tư cách pháp nhân.

Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia (Hình từ Internet)

Nhiệm vụ của Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia là gì?

Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia có những nhiệm vụ được quy định tại Điều 2 Quyết định 94/QĐ-BTTTT năm 2020 như sau:

Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Xây dựng, trình Cục trưởng kế hoạch hoạt động dài hạn, trung hạn và hàng năm của Trung tâm; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Xây dựng, vận hành và quản lý các ứng dụng CNTT thuộc hệ thống lưu chiểu điện tử phục vụ công tác quản lý báo điện tử theo quy định.
Làm đầu mối phối hợp với các cơ quan báo điện tử để thực hiện kết nối và truy xuất các sản phẩm báo điện tử thông qua hệ thống lưu chiểu điện tử; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng giải pháp bảo đảm chất lượng kỹ thuật, an toàn thông tin cho hệ thống lưu chiểu điện tử.
3. Tổ chức thực hiện hoạt động nghiệp vụ lưu chiểu báo chí quốc gia đối với loại hình báo điện tử:
a) Tiếp nhận, phân loại, bảo quản an toàn và lưu giữ nguyên trạng nội dung sản phẩm báo điện tử thông qua hệ thống lưu chiểu điện tử; sử dụng sản phẩm báo điện tử theo quy định của pháp luật.
b) Thống kê, tổng hợp, phân tích, đánh giá, kiểm tra, phân loại, giám sát, cảnh báo nội dung thông tin trên báo điện tử, dữ liệu lưu chiểu điện tử; đo lường, đánh giá việc thực hiện tôn chỉ, mục đích của các cơ quan báo điện tử và hỗ trợ công tác thanh tra, kiểm tra phục vụ công tác quản lý nhà nước về báo chí theo sự phân công của Cục trưởng.
...
12. Tham gia đấu thầu, thực hiện cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực báo chí theo quy định của pháp luật.
13. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực báo chí theo sự phân công của Cục trưởng, quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông và các quy định có liên quan của pháp luật.
14. Được liên doanh, liên kết với các tổ chức trong nước và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực truyền thông để thực hiện các dự án thông tin truyền thông theo quy định của pháp luật. Được nhận và sử dụng các khoản tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
15. Quản lý về tổ chức bộ máy, viên chức và người lao động, tài sản, hồ sơ, tài liệu theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Cục trưởng.
16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Theo đó, Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia có những nhiệm vụ được quy định tại Điều 2 nêu trên.

Số lượng người làm việc ở Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia do ai quyết định?

Người quyết định số lượng người làm việc ở Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia được quy định tại Điều 3 Quyết định 94/QĐ-BTTTT năm 2020 như sau:

Cơ cấu tổ chức, biên chế
1. Lãnh đạo Trung tâm:
Trung tâm có Giám đốc và các Phó Giám đốc.
Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Báo chí và trước pháp luật về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
Phó Giám đốc giúp Giám đốc quản lý, điều hành các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.
2. Tổ chức bộ máy:
- Phòng Hành chính - Tổng hợp;
- Phòng Kỹ thuật - Lưu chiểu điện tử;
- Phòng Hỗ trợ hoạt động báo chí và dịch vụ.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các phòng thuộc Trung tâm do Giám đốc quyết định.
3. Số lượng người làm việc của Trung tâm do Giám đốc Trung tâm trình Cục trưởng Cục Báo chí quyết định trong tổng số người làm việc được Bộ trưởng giao.

Như vậy, số lượng người làm việc của Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia do Giám đốc Trung tâm trình Cục trưởng Cục Báo chí quyết định trong tổng số người làm việc được Bộ trưởng giao.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây