Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...

Tổ Chiến lược cải cách, hiện đại hóa hải quan thuộc có nhiệm vụ và quyền hạn gì trong công tác tuyên truyền cải cách hiện đại hóa?

Thứ ba - 26/09/2023 04:15
Tổ Chiến lược cải cách hiện đại hóa hải quan thuộc Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan có chức năng gì? Tổ Chiến lược cải cách, hiện đại hóa hải quan thuộc có nhiệm vụ và quyền hạn gì trong công tác tuyên truyền cải cách hiện đại hóa? Biên chế của Tổ Chiến lược cải cách hiện đại hóa hải quan do ai quyết định?

Tổ Chiến lược cải cách hiện đại hóa hải quan thuộc Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan có chức năng gì?

Chức năng của Tổ Chiến lược cải cách hiện đại hóa hải quan được quy định tại tiểu mục II Mục A Quy định tên gọi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Tổ nghiệp vụ thuộc Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành kèm theo Quyết định 168/QĐ-TCHQ năm 2018 như sau:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
...
II. Tổ Chiến lược cải cách, hiện đại hóa hải quan.
Tổ Chiến lược cải cách, hiện đại hóa hải quan có chức năng tham mưu, giúp Trưởng ban Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan trong công tác quản trị chiến lược và kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa hải quan; Điều phối việc thực hiện các dự án tài trợ về cải cách, hiện đại hóa hải quan trong toàn ngành; Quản lý đánh giá hiệu quả hoạt động hải quan; Tuyên truyền về cải cách, hiện đại hóa hải quan.
...

Theo đó, Tổ Chiến lược cải cách hiện đại hóa hải quan có chức năng tham mưu, giúp Trưởng ban Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan trong công tác sau đây:

- Quản trị chiến lược và kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa hải quan;

- Điều phối việc thực hiện các dự án tài trợ về cải cách, hiện đại hóa hải quan trong toàn ngành;

- Quản lý đánh giá hiệu quả hoạt động hải quan;

- Tuyên truyền về cải cách, hiện đại hóa hải quan.

Tổ Chiến lược cải cách hiện đại hóa hải quan thuộc Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan (Hình từ Internet)

Tổ Chiến lược cải cách hiện đại hóa hải quan có nhiệm vụ và quyền hạn gì trong công tác tuyên truyền cải cách hiện đại hóa?

Nhiệm vụ của Tổ Chiến lược cải cách, hiện đại hóa hải quan được quy định tại tiết 4 tiểu mục II Mục A Quy định tên gọi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Tổ nghiệp vụ thuộc Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành kèm theo Quyết định 168/QĐ-TCHQ năm 2018 như sau:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
II. Tổ Chiến lược cải cách, hiện đại hóa hải quan.
...
4. Tuyên truyền cải cách hiện đại hóa.
a) Tham mưu Tổng cục ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai công tác truyền thông, tuyên truyền về hoạt động của công tác cải cách hiện đại hóa ngành hải quan;
b) Chủ trì, phối hợp tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, họp báo chuyên đề nhằm tuyên truyền, phổ biến về công tác cải cách, hiện đại hóa hải quan;
c) Đầu mối phối hợp với Văn phòng Tổng cục, Báo Hải quan, Cổng thông tin điện tử, Bản tin Nghiên cứu Hải quan và các cơ quan truyền thông báo chí để cung cấp thông tin, tài liệu theo chỉ đạo của Tổng cục về công tác cải cách, hiện đại hóa ngành hải quan.
...

Theo đó, trong công tác tuyên truyền cải cách hiện đại hóa, Tổ Chiến lược cải cách hiện đại hóa hải quan có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

- Tham mưu Tổng cục ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai công tác truyền thông, tuyên truyền về hoạt động của công tác cải cách hiện đại hóa ngành hải quan;

- Chủ trì, phối hợp tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, họp báo chuyên đề nhằm tuyên truyền, phổ biến về công tác cải cách, hiện đại hóa hải quan;

- Đầu mối phối hợp với Văn phòng Tổng cục, Báo Hải quan, Cổng thông tin điện tử, Bản tin Nghiên cứu Hải quan và các cơ quan truyền thông báo chí để cung cấp thông tin, tài liệu theo chỉ đạo của Tổng cục về công tác cải cách, hiện đại hóa ngành hải quan.

Biên chế của Tổ Chiến lược cải cách hiện đại hóa hải quan thuộc Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan do ai quyết định?

Biên chế của Tổ Chiến lược cải cách hiện đại hóa hải quan được quy định tại tiểu mục 3 Mục B Quy định tên gọi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Tổ nghiệp vụ thuộc Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành kèm theo Quyết định 168/QĐ-TCHQ năm 2018 như sau:

CƠ CẤU TỔ CHỨC
...
2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổ trưởng, Phó Tổ trưởng thuộc Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
3. Biên chế của các Tổ nghiệp vụ thuộc Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan do Phó Trưởng ban thường trực Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan quyết định trong tổng số biên chế được giao.

Theo đó, biên chế của các Tổ Chiến lược cải cách hiện đại hóa hải quan do Phó Trưởng ban thường trực Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan quyết định trong tổng số biên chế được giao.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây