Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...

Đại diện pháp nhân của Hội Rối loạn đông máu Việt Nam là ai? Đại diện pháp nhân của Hội có nhiệm vụ, quyền hạn gì?

Thứ ba - 26/09/2023 05:16
Đại diện pháp nhân của Hội Rối loạn đông máu Việt Nam là ai? Đại diện pháp nhân của Hội Rối loạn đông máu Việt Nam có nhiệm vụ, quyền hạn gì?

Đại diện pháp nhân của Hội Rối loạn đông máu Việt Nam là ai?

Đại diện pháp nhân của Hội Rối loạn đông máu Việt Nam được quy định tại khoản 1 Điều 20 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Rối loạn đông máu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 938/QĐ-BNV năm 2013 như sau:

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội
1. Chủ tịch Hội là đại diện pháp nhân của Hội trước pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Hội. Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Thường vụ. Người được bầu giữ chức Chủ tịch Hội không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. Tiêu chuẩn Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành quy định.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội:
a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội;
b) Chịu trách nhiệm toàn diện trước cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập Hội, cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của Hội, trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội về mọi hoạt động của Hội. Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Hội theo quy định Điều lệ Hội; nghị quyết Đại hội; nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội;
...

Như vậy, theo quy định, đại diện pháp nhân của Hội Rối loạn đông máu Việt Nam là Chủ tịch Hội.

Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Thường vụ.

Người được bầu giữ chức Chủ tịch Hội không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. Tiêu chuẩn Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành quy định.

Đại diện pháp nhân của Hội Rối loạn đông máu Việt Nam là ai? (Hình từ Internet)

Đại diện pháp nhân của Hội Rối loạn đông máu Việt Nam có nhiệm vụ, quyền hạn gì?

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội được quy định tại khoản 2 Điều 20 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Rối loạn đông máu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 938/QĐ-BNV năm 2013 như sau:

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội
...
2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội:
a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội;
b) Chịu trách nhiệm toàn diện trước cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập Hội, cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của Hội, trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội về mọi hoạt động của Hội. Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Hội theo quy định Điều lệ Hội; nghị quyết Đại hội; nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội;
c) Chủ trì các phiên họp của Ban Chấp hành; chỉ đạo chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban Thường vụ;
d) Thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ký các văn bản của Hội; bổ nhiệm nhân sự Văn phòng Hội và các tổ chức khác do Hội thành lập;
đ) Khi Chủ tịch Hội vắng mặt, việc chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc của Hội được ủy quyền bằng văn bản cho một Phó Chủ tịch Hội.
3. Phó Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Thường vụ Hội. Tiêu chuẩn Phó Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành quy định; Phó Chủ tịch có nhiệm vụ, quyền hạn:
a) Giúp Chủ tịch Hội chỉ đạo, điều hành công tác của Hội theo sự phân công của Chủ tịch Hội;
...

Như vậy, theo quy định, đại diện pháp nhân của Hội Rối loạn đông máu Việt Nam (Chủ tịch Hội) có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

(1) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội;

(2) Chịu trách nhiệm toàn diện trước cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập Hội, cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của Hội, trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội về mọi hoạt động của Hội.

Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Hội theo quy định Điều lệ Hội; nghị quyết Đại hội; nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội;

(3) Chủ trì các phiên họp của Ban Chấp hành; chỉ đạo chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban Thường vụ;

(4) Thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ký các văn bản của Hội; bổ nhiệm nhân sự Văn phòng Hội và các tổ chức khác do Hội thành lập;

(5) Khi Chủ tịch Hội vắng mặt, việc chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc của Hội được ủy quyền bằng văn bản cho một Phó Chủ tịch Hội.

Các cán bộ của Văn phòng Hội Rối loạn đông máu Việt Nam được tuyển dụng có phải báo cáo Chủ tịch Hội không?

Cán bộ của Văn phòng Hội được quy định tại Điều 17 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Rối loạn đông máu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 938/QĐ-BNV năm 2013 như sau:

Văn phòng Hội
1. Văn phòng Hội là bộ máy giúp việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, triển khai công việc của Hội giữa hai kỳ họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.
2. Tham mưu các nội dung cho kỳ họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; điều hành các hoạt động tư vấn, hợp tác và dịch vụ của Hội thông qua các tổ chức do Hội lập ra theo đúng quy định của pháp luật.
3. Tham mưu xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành; Ban Thường vụ, xây dựng biểu tượng, mẫu thẻ hội viên, các danh hiệu liên quan đến hoạt động Hội để Ban Chấp hành thông qua.
4. Quản lý tài sản, tài chính và hồ sơ tài liệu của Hội.
5. Các cán bộ của Văn phòng được tuyển dụng bởi Hội phải báo cáo Chủ tịch thông qua Tổng thư ký.

Như vậy, theo quy định, các cán bộ của Văn phòng Hội Rối loạn đông máu Việt Nam được tuyển dụng bởi Hội phải báo cáo Chủ tịch thông qua Tổng thư ký.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây