Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...

Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bị thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi trong trường hợp nào?

Thứ ba - 26/09/2023 06:17
Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải gửi thông báo xác nhận ngày thực tế khai trương hoạt động tới Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam vào thời điểm nào? Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bị thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi trong trường hợp nào?

Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải gửi thông báo xác nhận ngày thực tế khai trương hoạt động tới Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam vào thời điểm nào?

Việc gửi thông báo xác nhận ngày thực tế khai trương hoạt động được quy định tại khoản 4 Điều 5 Quy chế cấp và thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi ban hành kèm theo Quyết định 408/QĐ-BHTG-HĐQT năm 2016 như sau:

Quy trình, thủ tục cấp Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi
1. Chậm nhất là 15 (mười lăm) ngày trước ngày khai trương hoạt động, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải nộp đủ hồ sơ đề nghị cấp Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định tại Điều 4 Quy chế này. Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trụ sở chính Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam hoặc Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo phân cấp, ủy quyền quản lý tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (sau đây gọi là phân cấp quản lý tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi).
2. Trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam gửi thông báo bằng văn bản tới tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi đề nghị gửi bổ sung hoặc đính chính hồ sơ.
3. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ban hành Quyết định cấp Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi cho tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.
4. Sau ngày chính thức khai trương hoạt động, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi gửi thông báo xác nhận bằng văn bản ngày thực tế khai trương hoạt động tới Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Như vậy, theo quy định, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải gửi thông báo xác nhận bằng văn bản ngày thực tế khai trương hoạt động tới Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sau ngày chính thức khai trương hoạt động.

Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải gửi thông báo xác nhận ngày thực tế khai trương hoạt động tới Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam vào thời điểm nào? (Hình từ Internet)

Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bị thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi trong trường hợp nào?

Trường hợp thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi được quy định tại khoản 2 Điều 6 Quy chế cấp và thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi ban hành kèm theo Quyết định 408/QĐ-BHTG-HĐQT năm 2016 như sau:

Các trường hợp thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi
1. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tạm thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi đã cấp cho tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi trong trường hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản tạm đình chỉ hoạt động nhận tiền gửi của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật.
2. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi đã cấp cho tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi trong trường hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng, giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Như vậy, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bị thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi trong trường hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng, giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phải thông báo công khai về việc thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi trên những phương tiện nào?

Việc thông báo công khai về thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi được quy định tại khoản 4 Điều 7 Quy chế cấp và thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi ban hành kèm theo Quyết định 408/QĐ-BHTG-HĐQT năm 2016 như sau:

Quy trình, thủ tục thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi
...
2. Sau khi nhận được văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định tại Điều 6 Quy chế này hoặc văn bản của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Quy chế này, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ban hành Quyết định tạm thu hồi hoặc Quyết định thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.
3. Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Quyết định tạm thu hồi hoặc Quyết định thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có trách nhiệm nộp lại Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Trường hợp không thể nộp lại Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải có văn bản giải trình gửi tới Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
4. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày có Quyết định thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có trách nhiệm thông báo công khai về việc thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi trên ba số liên tiếp của một tờ báo trung ương, một tờ báo địa phương nơi đặt trụ sở chính, các chi nhánh của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, trên một báo điện tử của Việt Nam và trên Trang thông tin điện tử của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Như vậy, theo quy định, trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày có Quyết định thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phải thông báo công khai về việc thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi trên các phương tiện sau đây:

(1) Thông báo ba số liên tiếp của một tờ báo trung ương, một tờ báo địa phương nơi đặt trụ sở chính, các chi nhánh của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi,

(2) Thông báo trên một báo điện tử của Việt Nam;

(3) Thông báo trên Trang thông tin điện tử của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây