Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...

Trình tự phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh như thế nào? Tài liệu đề nghị phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố cần những gì?

Thứ ba - 07/11/2023 08:20
Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh được xây dựng có cấu trúc như thế nào? Đề nghị phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh cần chuẩn bị tài liệu gì?

Bản kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh được xây dựng có cấu trúc như thế nào?

Sự cố bức xạ và hạt nhân được giải thích tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 12/2023/TT-BKHCN là tình trạng mất an toàn bức xạ; mất an toàn hạt nhân; mất an ninh đối với nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân.

Bản kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh được xây dựng có cấu trúc theo quy định tại Điều 26 Thông tư 12/2023/TT-BKHCN như sau:

(1) Quy định chung:

- Trình bày phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân;

- Giải thích khái niệm, thuật ngữ được dùng trong kế hoạch ứng phó sự cố;

- Trình bày thông tin liên quan tới danh sách, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của tổ chức, cá nhân tham gia ứng phó sự cố và tổ chức, cá nhân hỗ trợ;

- Liệt kê các kế hoạch ứng phó sự cố khác có liên quan như ứng phó sự cố đối với thiên tai, phòng cháy chữa cháy có hiệu lực trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

(2) Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân:

Trình bày danh mục các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở trung ương và địa phương ban hành có liên quan và trích dẫn nội dung chính của các văn bản đó.

(3) Phân tích nguy cơ gây ra sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh:

- Căn cứ vào nhóm nguy cơ quy định tại Phụ lục I của Thông tư này, phân tích các nguy cơ, các tình huống và hậu quả do sự cố gây ra;

- Phân tích các nguy cơ liên quan tới mất an ninh đối với nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh.

(4) Cơ cấu tổ chức và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia ứng phó sự cố:

- Quy định rõ cơ cấu tổ chức và trình bày sơ đồ tổ chức ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân;

- Quy định chi tiết trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân theo các yêu cầu của việc chuẩn bị và ứng phó sự cố, cụ thể: cơ cấu và thành phần của Ban chỉ huy; trách nhiệm của Ban chỉ huy; trách nhiệm của từng thành viên trong Ban chỉ huy; trách nhiệm của Trưởng Ban chỉ huy; trách nhiệm của tổ chức tham gia và trách nhiệm của tổ chức hỗ trợ.

Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia ứng phó sự cố phải cụ thể hóa các yêu cầu tương ứng được quy định tại Mục 1 Chương II của Thông tư này.

(5) Hoạt động ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân:

- Áp dụng các nguyên tắc ứng phó sự cố theo quy định tại Điều 3 của Thông tư này vào hoạt động ứng phó sự cố;

- Xây dựng cơ chế điều hành trong quá trình ứng phó sự cố;

- Xây dựng phương án huy động nhân lực và trang thiết bị ứng phó phù hợp với mức báo động;

- Thiết lập các giai đoạn ứng phó cơ bản bao gồm các nội dung theo hướng dẫn trong Phụ lục VII của Thông tư này;

- Xây dựng cách thức, nội dung thông báo các thông tin liên quan tới tiến trình ứng phó sự cố cho tổ chức tham gia ứng phó sự cố, phương tiện thông tin đại chúng trong quá trình ứng phó sự cố theo hướng dẫn được quy định trong Phụ lục VIII của Thông tư này;

- Xây dựng quy định về thông báo, trợ giúp và yêu cầu trợ giúp tới các địa phương khác có liên quan trong ứng phó sự cố.

(6) Phụ lục:

- Danh sách và địa chỉ liên lạc chi tiết của Ban chỉ huy, tổ chức, cá nhân tham gia ứng phó sự cố;

- Tài liệu phục vụ cho công tác ứng phó sự cố như: mẫu thông báo và tiếp nhận thông tin; xác định mức độ báo động và mức độ điều động lực lượng ứng phó; điều động và bổ nhiệm người chỉ huy hiện trường;

- Một số chỉ dẫn và hướng dẫn như: chỉ dẫn cung cấp thông tin trong ứng phó sự cố; hướng dẫn bảo đảm an toàn cho công chúng và nhân viên ứng phó sự cố khi sự cố xảy ra; khuyến cáo về khoanh vùng an toàn cho sự cố;

- Căn cứ theo quy định về phục hồi môi trường tại Điều 25 của Thông tư này, xây dựng quy trình đưa ra quyết định kết thúc hoạt động ứng phó, mục tiêu cần đạt được khi lập kế hoạch khôi phục dài hạn;

- Xây dựng kịch bản và quy trình ứng phó cụ thể cho các tình huống sự cố trên cơ sở phân tích nguy cơ gây ra sự cố trên địa bàn tỉnh;

- Xây dựng các mẫu báo cáo;

- Xây dựng nhật ký ứng phó sự cố.

Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh (Hình từ Internet)

Đề nghị phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh cần chuẩn bị tài liệu gì?

Đề nghị phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh cần chuẩn bị tài liệu theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Thông tư 12/2023/TT-BKHCN như sau:

Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố cấp tỉnh
1. Tài liệu đề nghị phê duyệt:
a) Công văn đề nghị phê duyệt;
b) 04 bản Kế hoạch ứng phó sự cố cấp tỉnh được lập có cấu trúc và nội dung theo quy định tại Điều 26 Thông tư này; Kế hoạch ứng phó sự cố phải có chữ ký và dấu của cấp có thẩm quyền soạn thảo, có dấu giáp lai các trang và có trang bìa cứng.
2. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố cấp tỉnh quy định tại khoản 5 Điều 83 Luật Năng lượng nguyên tử.
...

Theo đó, tài liệu đề nghị phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh cần:

- Công văn đề nghị phê duyệt;

- 04 bản Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh được lập có cấu trúc và nội dung theo quy định cụ thể nêu trên;

Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân phải có chữ ký và dấu của cấp có thẩm quyền soạn thảo, có dấu giáp lai các trang và có trang bìa cứng.

Trình tự phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh như thế nào?

Trình tự phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 27 Thông tư 12/2023/TT-BKHCN như sau:

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh phải nộp 01 bộ tài liệu theo quy định hướng dẫn trên về Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày Bộ Khoa học và Công nghệ nhận đủ tài liệu, Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thành lập Hội đồng thẩm định kế hoạch ứng phó sự cố cấp tỉnh;

- Trong thời hạn 60 ngày, sau khi có kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ ra quyết định phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố cấp tỉnh. Trường hợp Bộ Khoa học và Công nghệ không đồng ý phê duyệt, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây