Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...

Lịch cấm đường tại Thành phố Hồ Chí Minh tháng 12? Lộ trình lưu thông thay thế cho các tuyến như thế nào?

Thứ ba - 12/12/2023 21:09

Lịch cấm đường tại Thành phố Hồ Chí Minh tháng 12?

Tại Thông báo 14829/TB-SGTVT về việc Cấm lưu thông vào đường Trần Hưng Đạo, đường Lê Lợi, đường Hàm Nghi, đường Lê Lai, đường Huỳnh Thúc Kháng, đường Phan Chu Trinh, đường Phan Bội Châu, đường Nguyễn An Ninh, đường Lưu Văn Lang, đường Đặng Thị Nhu, đường Calmette, đường Phạm Ngũ Lão, đường Phó Đức Chính, Quận 1 trong thời gian phục vụ diễn tập Phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Nhà ga trung tâm Bến Thành, Quận 1. Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thông báo tạm điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt như sau:

* Các tuyến xe buýt có trợ giá số: 01, D4, 03, 04, 18, 19, 20, 31, 34, 36, 38, 39, 44, 45, 52, 53, 56, 65, 88, 93, 102, 152.

* Các tuyến xe buýt không trợ giá số:13, 109, 75, DL01, DL02.

Thực hiện thông báo số 14829/TB-SGTVT ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Sở Giao thông vận tải về việc Cấm lưu thông vào đường Trần Hưng Đạo, đường Lê Lợi, đường Hàm Nghi, đường Lê Lai, đường Huỳnh Thúc Kháng, đường Phan Chu Trinh, đường Phan Bội Châu, đường Nguyễn An Ninh, đường Lưu Văn Lang, đường Đặng Thị Nhu, đường Calmette, đường Phạm Ngũ Lão, đường Phó Đức Chính, Quận 1 trong thời gian phục vụ diễn tập Phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Nhà ga trung tâm Bến Thành, Quận 1.

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thông báo tạm điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt như sau:

* Các tuyến xe buýt có trợ giá số: 01, D4, 03, 04, 18, 19, 20, 31, 34, 36, 38, 39, 44, 45, 52, 53, 56, 65, 88, 93, 102, 152.

* Các tuyến xe buýt không trợ giá số:13, 109, 75, DL01, DL02.

Người dân cần chú ý lịch cấm đường tại Thành phố Hồ Chí Minh tháng 12 dưới đây:

Thời gian ảnh hưởng

- Ngày 04 tháng 12 năm 2023 đến ngày 18 tháng 12 năm 2023: Cấm lưu thông từ 05 giờ đến 07 giờ 30

- Ngày 19 tháng 12 năm 2023: không cấm đường, các tuyến hoạt động bình thường theo lộ trình được ban hành

- Ngày 20 tháng 12 năm 2023: Cấm lưu thông từ 05 giờ đến 07 giờ 30.

- Từ ngày 21 tháng 12 năm 2023 đến ngày 23 tháng 12 năm 2023: Cấm lưu thông từ 09 giờ đến 12 giờ.

- Từ 12 giờ 00 ngày 23 tháng 12 năm 2023 trở đi: không cấm đường, các tuyến hoạt động bình thường theo lộ trình được ban hành.

Các tuyến buýt ảnh hưởng trong phạm vi cấm lưu thông:

- Đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ Ký Con đến Hàm Nghi): tuyến ảnh hưởng:

+Trần Hưng Đạo hướng từ Ký Con đến Hàm Nghi: gồm các tuyến số 38, DL01, 88, DL02, D4, 102, 152, 75, 53, 31.

+ Trần Hưng Đạo hướng từ Hàm Nghi đến Ký Con: gồm các tuyến số 01, 44, 45.

- Đường Hàm Nghi (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa): tuyến ảnh hưởng:

+ Hàm Nghi hướng từ Trần Hưng Đạo đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa: gồm các tuyến số 102, DL01, 52, 53, D4, 88, 65, 75, 93, 109, 36, 152, 44, 45, 56, 38, 31, 18.

+ Hàm Nghi hướng từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Trần Hưng Đạo: gồm các tuyến số 44, 53, 88, 102, D4, 93, 152, 18, 109, 52, 31, 36, 04, 20.

- Đường Lê Lai (đoạn từ đường Trương Định đến Lê Lợi): gồm các tuyến số 03, 04, 18, 19, 20, 34, 38, 39, 52, 53, 75, 93, D4, 102, DL02, 56, 109, 75, 88, 44, 65, 152, 31, 36

Trên đây là lịch cấm đường tháng 12/2023 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Lịch cấm đường tại Thành phố Hồ Chí Minh tháng 12? Lộ trình lưu thông thay thế cho các tuyến như thế nào? (Hình từ Internet)

Lộ trình thay thế các tuyến đường bị cấm như thế nào?

Sở Giao thông Vận Tải Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có nêu rõ lộ trình thay thế cho các tuyến đường bị cấm như sau:

Đường Trần Hưng Đạo (hướng từ Ký Con đến Hàm Nghi) lộ trình thay thế như sau:

- Tuyến số 31: … - Nguyễn Thái Học – Lê Thị Hồng Gấm – Ký Con – Nguyễn Công Trứ - Pasteur - ...

- Tuyến DL02: … - Phạm Ngũ Lão – Yersin – Trần Hưng Đạo – Nguyễn Thái Học – Lý Tự Trọng – Trương Định - ...

- Tuyến số 20, 75: … - Phạm Ngũ Lão – Yersin – Ký Con – Nguyễn Công Trứ - Pasteur – Hàm Nghi – Cầu Khánh Hội -...

- Tuyến số 01, 03, 19, 45, 53, 56, 88, DL01: …- Trần Hưng Đạo – Ký Con – Nguyễn Công Trứ - Hồ Tùng Mậu – Võ Văn Kiệt – Tôn Đức Thắng - ...

- Tuyến số 04, 18, 36, 52, 93, 152, 109: …- Phạm Ngũ Lão – Đề Thám – Trần Hưng Đạo – Nguyễn Thái Học – Nguyễn Thị Nghĩa - Lý Tự Trọng – Pasteur - …

- Tuyến số 13, 65: … - Phạm Ngũ Lão – Đề Thám – Trần Hưng Đạo – Nguyễn Thái Học – Nguyễn Thị Nghĩa – Cách Mạng Tháng 8 - ….

- Tuyến số 44: …- Hoàng Diệu – Calmette – Nguyễn Công Trứ - Pasteur – Lý Tự Trọng - ...

- Tuyến số 34, 102: …- Phạm Ngũ Lão – Yersin – Ký Con – Nguyễn Thái Bình – Calmette -...

- Tuyến số 39: … - Phạm Ngũ Lão - Yersin – Ký Con – Võ Văn Kiệt - ...

- Tuyến số D4: … - Phạm Ngũ Lão - Yersin – Ký Con – Võ Văn Kiệt – Hầm Thủ Thiêm - ...

- Tuyến số 38: …- Trần Hưng Đạo – Ký Con – Nguyễn Thái Bình - Calmette – Cầu Calmette -….

Đường Trần Hưng Đạo (hướng từ Hàm Nghi đến Ký Con) lộ trình thay thế như sau:

- Tuyến số 01: …- Hàm Nghi - Pasteur – Lê Thánh Tôn – Phạm Hồng Thái - Vòng xoay – Nguyễn Thị Nghĩa – Trần Hưng Đạo -...

- Tuyến số 44: …- Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Thái Bình – Calmette - ....

- Tuyến số 45: Hàm Nghi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Thái Bình – Ký Con – Trần Hưng Đạo - Nguyễn Cư Trinh – …

Đường Lê Lai (hướng từ Hàm Nghi đến Trương Định) lộ trình thay thế như sau:

- Tuyến số 04, 18, 36, 52, 93, 109, 152: …- Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lê Thánh Tôn – Phạm Hồng Thái - Vòng xoay – Nguyễn Thị Nghĩa – Lê Lai - …

- Tuyến số 31: …- Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lê Thánh Tôn – Phạm Hồng Thái - Vòng xoay – Nguyễn Thị Nghĩa – Nguyễn Thái Học -...

- Tuyến số 56: …- Hàm Nghi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Thái Bình – Ký Con – Trần Hưng Đạo - Nguyễn Cư Trinh – …

- Tuyến số 53: …- Hàm Nghi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Thái Bình – Ký Con – Trần Hưng Đạo - Nguyễn Cư Trinh - Cống Quỳnh - …

- Tuyến số 38: …- Cầu Calmette – Calmette – Nguyễn Công Trứ - Nguyễn Thái Học – Nguyễn Thị Nghĩa -….

- Tuyến số: 03, 19, 88: …- Hàm Nghi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Thái Bình – Ký Con – Trần Hưng Đạo – Nguyễn Thái Học – Nguyễn Thị Nghĩa – Lê Lai -...

- Tuyến số D4: … - Hầm Thủ Thiêm – Võ Văn Kiệt - Ký Con – Trần Hưng Đạo – Nguyễn Thái Học – Nguyễn Thị Nghĩa – Lê Lai - ....

- Tuyến số 20, 75: …- Hàm Nghi - Pasteur – Lê Thánh Tôn – Phạm Hồng Thái – Vòng xoay – Nguyễn Thị Nghĩa – Lê Lai - ...

- Tuyến số 34, 102: …- Cầu Calmette – Calmette – Nguyễn Thái Bình – Ký Con – Trần Hưng Đạo – Nguyễn Thái Học – Nguyễn Thị Nghĩa – Lê Lai -...

- Tuyến số 39: …- Võ Văn Kiệt – Nguyễn Thái Học – Nguyễn Thị Nghĩa - Lê Lai -...

Dưới đây là lộ trình thay thế các tuyến đường bị cấm trong lịch cấm đường.

Nguyên tắc hoạt động giao thông đường bộ như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Luật Giao thông đường bộ 2008 có nêu rõ như sau:

Nguyên tắc hoạt động giao thông đường bộ
1. Hoạt động giao thông đường bộ phải bảo đảm thông suốt, trật tự, an toàn, hiệu quả; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường.
2. Phát triển giao thông đường bộ theo quy hoạch, từng bước hiện đại và đồng bộ; gắn kết phương thức vận tải đường bộ với các phương thức vận tải khác.
3. Quản lý hoạt động giao thông đường bộ được thực hiện thống nhất trên cơ sở phân công, phân cấp trách nhiệm, quyền hạn cụ thể, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành và chính quyền địa phương các cấp.
4. Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
5. Người tham gia giao thông phải có ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành quy tắc giao thông, giữ gìn an toàn cho mình và cho người khác. Chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc bảo đảm an toàn của phương tiện tham gia giao thông đường bộ.
6. Mọi hành vi vi phạm pháp luật giao thông đường bộ phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật.

Theo đó, khi hoạt động giao thông đường bộ phải tuân thủ các nguyên tắc trên.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây