Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...

Chuyên viên về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thực hiện các công việc chuyên môn, nghiệp vụ gì?

Thứ ba - 12/12/2023 21:09
Chuyên viên về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thực hiện các công việc chuyên môn, nghiệp vụ gì? Quyền lợi cụ thể của Chuyên viên về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật?

Chuyên viên về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cần có phẩm chất thế nào?

Theo BẢN MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM Chuyên viên về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BTP quy định chức danh này cần có những phẩm chất sau:

- Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của cơ quan.

- Tinh thần trách nhiệm cao với công việc, với tập thể, phối hợp công tác tốt.

- Trung thực, thẳng thắn, kiên định nhưng biết lắng nghe.

- Điềm tĩnh, nguyên tắc, cẩn thận, bảo mật thông tin.

- Khả năng đoàn kết nội bộ.

- Chịu được áp lực trong công việc.

- Tập trung, sáng tạo, tư duy độc lập và logic.

Chuyên viên về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thực hiện các công việc chuyên môn, nghiệp vụ gì? (hình từ internet)

Chuyên viên về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thực hiện các công việc chuyên môn, nghiệp vụ gì?

Tại BẢN MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM Chuyên viên về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BTP quy định chức danh này có các công việc chuyên môn, nghiệp vụ sau:

Về kiểm tra văn bản QPPL

- Thực hiện tự kiểm tra văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành (hoặc do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện ban hành) theo quy định.

- Kiểm tra văn bản do bộ, cơ quan ngang Bộ, chính quyền địa phương cấp tỉnh, cấp huyện ban hành theo quy định.

- Kiểm tra văn bản khi nhận được yêu cầu, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về văn bản có dấu hiệu trái pháp luật.

- Kiểm tra văn bản theo địa bàn tại cơ quan ban hành văn bản; kiểm tra văn bản theo chuyên đề, ngành, lĩnh vực.

- Tham gia tổ chức Đoàn kiểm tra văn bản theo địa bàn.

- Tham mưu tổ chức họp kiểm tra văn bản có dấu hiệu trái pháp luật.

- Tham mưu, xây dựng dự thảo kết luận kiểm tra văn bản đối với văn bản QPPL trái pháp luật.

- Theo dõi, tham mưu xây dựng công văn đôn đốc việc xử lý văn bản QPPL trái pháp luật.

- Tham gia xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra văn bản đối với từng văn bản hoặc từng nhóm văn bản cụ thể.

- Lập hồ sơ kiểm tra văn bản để lưu trữ theo quy định của pháp luật.

- Tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL.

Về rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

- Thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trong lĩnh vực kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản QPPL (đối với Bộ Tư pháp), pháp điển hệ thống QPPL (đối với Bộ Tư pháp).

- Tham gia thực hiện việc rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL thuộc phạm vi trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của Bộ Tư pháp (hoặc của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện) theo quy định.

- Tham gia xây dựng Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp để trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp (hoặc trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện) công bố định kỳ hằng năm theo quy định.

- Tham gia xây dựng văn bản QPPL để chấm dứt hiệu lực các văn bản do cơ quan, người có thẩm quyền (cấp trên) ban hành, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành (hoặc do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, cấp tỉnh, cấp huyện ban hành) không còn được áp dụng trên thực tế nhưng chưa có văn bản xác định hết hiệu lực.

- Tham gia thực hiện định kỳ hệ thống hóa văn bản QPPL theo quy định.

- Tham gia thực hiện rà soát các văn bản QPPL theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn khi được giao.

- Tham gia thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản QPPL khi được giao.

- Tham gia cho ý kiến đối với kết quả rà soát văn bản QPPL theo quy định.

Về hợp nhất văn bản QPPL (đối với Bộ Tư pháp):

- Tham gia kiểm tra, cho ý kiến về dự thảo kết quả hợp nhất văn bản do các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo trước khi trình Bộ trưởng ký xác thực.

- Thực hiện hợp nhất văn bản của Bộ Tư pháp giao cho Cục Kiểm tra văn bản QPPL chủ trì thực hiện.

Về pháp điển hệ thống QPPL (đối với Bộ Tư pháp)

- Tham gia tổ chức thẩm định các đề mục pháp điển.

- Tham gia thực hiện pháp điển các đề mục thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Tư pháp giao cho Cục Kiểm tra văn bản QPPL chủ trì thực hiện.

- Tham gia kiểm ra, cho ý kiến đối với dự thảo kết quả pháp điển do các đơn vị khác thuộc Bộ Tư pháp chủ trì thực hiện.

- Tham gia thực hiện pháp điển các QPPL mới ban hành vào Bộ pháp điển và loại bỏ các QPPL hết liệu lực ra khỏi Bộ pháp điển đối với các văn bản QPPL thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Tư pháp.

- Cập nhật QPPL mới ban hành vào Bộ pháp điển và loại bỏ các QPPL hết liệu lực ra khỏi Bộ pháp điển đối với các văn bản QPPL thuộc thẩm quyền pháp điển của các bộ, ngành khác.

- Thực hiện quản lý, duy trì Bộ pháp điển.

- Tham gia quản lý Cổng thông tin điện tử pháp điển.

Quản lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

- Tham mưu quản lý danh sách cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL.

- Tham gia giao văn bản QPPL cần kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL cho cộng tác viên; nhận kết quả kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của cộng tác viên.

- Tham mưu tổ chức nghiệm thu kết quả của cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản.

Quyền lợi cụ thể của Chuyên viên về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật?

Căn cứ BẢN MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM Chuyên viên về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BTP quy định chức danh này có các quyền lợi cụ thể sau:

4- Phạm vi quyền hạn
4.1 Được chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao.
4.2 Tham gia ý kiến về các việc chuyên môn của đơn vị.
4.3 Được cung cấp các thông tin chỉ đạo điều hành của tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ được giao.
4.4 Được yêu cầu cung cấp thông tin và đánh giá mức độ xác thực của thông tin phục vụ cho nhiệm vụ được giao.
4.5 Được tham gia các cuộc họp trong và ngoài cơ quan theo sự phân công của thủ trưởng.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây