Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...

Văn bản nổi bật tuần 46 năm 2023 (từ ngày 13-19/11/2023)

Chủ nhật - 19/11/2023 20:51
Văn bản mới được cập nhật từ ngày 13/11 - 19/11/2023: 06 trường hợp thu hồi Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng; Tăng lương viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật từ 16/12/2023;…


06 trường hợp thu hồi Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng

Ngày 15/11/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 79/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng.

Theo đó, người được cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng bị thu hồi Chứng chỉ trong các trường hợp sau đây:

(1) Chấm dứt hoạt động đại diện quyền đối với giống cây trồng;

(2) Không còn đáp ứng các điều kiện để được cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng quy định tại khoản 66 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022;

(3) Không thực hiện trách nhiệm đại diện quyền quy định tại khoản 66 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022 hoặc khoản 2 Điều 25 Nghị định 79/2023/NĐ-CP ;

(4) Có sai phạm nghiêm trọng trong hoạt động đại diện quyền đối với giống cây trồng;

(5) Lợi dụng danh nghĩa đại diện quyền đối với giống cây trồng để thực hiện các hoạt động ngoài phạm vi dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định 79/2023/NĐ-CP ;

(6) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật bắt buộc thu hồi.

Xem thêm tại Nghị định 79/2023/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2023.

Tăng lương viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật từ 16/12/2023

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 21/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập.

Cụ thể, viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật quy định tại Thông tư 21/2023/TT-BGDĐT (mã số V.07.06.16) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89 quy định tại Bảng 3 (bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Từ đó, viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật có thể nhận mức lương từ 3.780.000 đồng/tháng (với hệ số lương là 2,10) đến 8.802.000 đồng/tháng (với hệ số lương là 4,89)

Trước đó, các chức danh nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật hạng IV (mã số V.07.06.16) quy định tại Thông tư liên tịch 19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV được áp dụng hệ số lương của viên chức loại B (từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06) theo quy định tại Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 3) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP .

Khi đó mức lương thấp nhất sẽ là 3.348.000 đồng/tháng (với hệ số lương là 1,86) và cao nhất là 7.308.000 đồng/tháng (với hệ số lương là 4,06).

Thông tư 21/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 16/12/2023 và thay thế Thông tư liên tịch 19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 22/6/2016.

Hướng dẫn phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT

Đây là nội dung tại Quyết định1388/QĐ-TCT ngày 18/9/2023 áp dụng quản lý rủi ro trong phân loại hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng và lựa chọn người nộp thuế để xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế.

Theo đó, hồ sơ hoàn thuế GTGT sẽ được phân loại như sau:

- Hồ sơ hoàn thuế thuộc loại rủi ro cao về thuế: Thực hiện kiểm tra trước, hoàn thuế sau

Trong 12 tháng liên tục tính từ đầu năm tài chính, NNT có hồ sơ hoàn thuế liên tiếp được đánh giá là rủi ro cao:

+ Trường hợp lần đánh giá rủi ro đang thực hiện so với lần đánh giá trước liền kề khác nhau về tổng số điểm rủi ro hoặc điểm rủi ro tại mỗi tiêu chí, chỉ số tiêu chí khác nhau: hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế sau.

+ Trường hợp lần đánh giá rủi ro đang thực hiện so với lần đánh giá trước liền kề giống nhau về tổng số điểm và số điểm tại mỗi tiêu chí, chỉ số; hoặc hồ sơ hoàn thuế đang thực hiện so với lần đánh giá trước liền kề có số điểm rủi ro tại mỗi chỉ số thấp hơn dẫn đến tổng điểm rủi ro thấp hơn tương ứng:

(i) Kết quả kiểm tra hồ sơ hoàn thuế lần trước liền kề hoặc thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế không phát hiện hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn thì hồ sơ hoàn thuế lần tiếp theo không thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế.

(ii) Trường hợp kiểm tra hồ sơ hoàn thuế lần trước liền kề hoặc thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế phát hiện hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn thì hồ sơ hoàn thuế lần tiếp theo thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế.

- Hồ sơ hoàn thuế thuộc các loại rủi ro trung bình và rủi ro thấp: thực hiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau.

Quyết định 1388/QĐ-TCT năm 2023 có hiệu lực từ ngày ký.

Bãi bỏ toàn bộ 05 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Ngày 14/11/2023, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 20/2023/TT-BYT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

Cụ thể, 05 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành sẽ bị bãi bỏ hoàn toàn bao gồm:

- Chỉ thị 06/2008/CT-BYT về việc tăng cường chất lượng đào tạo nhân lực y tế.

- Quyết định 379/2002/QĐ-BYT về việc ban hành quy chế về thống kê y tế.

- Thông tư 29/2014/TT-BYT quy định biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê y tế áp dụng đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân.

- Thông tư 19/2015/TT-BYT quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

- Thông tư 30/2015/TT-BYT quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế.

Thông tư 20/2023/TT-BYT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024.

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây